Начало » Новини » Новинa
Актуално
В САМОКОВ ПРИЕХА ОБЩИНА БОЛЯРОВО В СДРУЖЕНИЕТО НА АСОЦИАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ

29 Септември 2008

В Самоков приеха община Болярово в Сдружението на асоциацията на общинските гори

На 26 септември кметът на община Болярово Христо Христов и експертът в Общински горски фонд Атанас Зотов участваха в съвещание на Сдружението на асоциацията на общинските гори в гр. Самоков. На съвещанието са присъствали около 20 общини, притежаващи гори – общинска собственост. Приел се е устав на Сдружението, Управителен съвет, състоящ се от 7 общини, и Контролен съвет. В състава на Сдружението е била приета и община Болярово, а за член в комисията по Контролния съвет е бил избран кметът на общината - Христо Христов.

Сдружението на асоциацията на общинските гори ще защитава интересите на общините, участнички в него, пред държавните органи за стопанисването и управлението на общинските гори.

  •