Начало » Новини » Новинa
Актуално
НОВА ПРОЦЕДУРА В ЗАКОНА ЗА НОТАРИУСИТЕ

30 Юли 2008

Нова процедура в Закона за нотариусите

Оперативка на кмета на община Болярово

Янка Микова

В края на месец юли общинския кмет Христо Христов проведе оперативка с кметовете и кметските наместници по населени места на територията на общината. На нея стана ясно, че казаните са смет до момента са раздадени на сто процента, а където не достигат се търсят допълнителни възможности за снабдяване. По отношение на проект „Помощ в семейна среда за достойни старини”, осъществяван от община Болярово с финансовата подкрепа на оперативна програма „Човешки ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския социален фонд, кметът напомни, че е необходимо повече информационна работа от кметовете сред населението, за да могат желаещите граждани навреме да подадат молби за ползване на услугите „Домашен помощник” или „Социален асистент”.

Във връзка с дървата за огрев – осигурени са и е желателно до края на месец август да бъдат платени от населението. Необходимо е да се приведат в по-добър вид и четвъртокласните пътища.

Адвокатът на общината Дженков обясни на местните ръководители новата процедура в Закона за нотариусите по отношение на щемпела и печата. До всички кметове и кметски наместници той ще изпрати съответния Закон с необходимите обяснения и ще го предостави за ползване от тях. Новите моменти обхващат договорите за продажба, замяна и дарение и поставянето на щемпел и печат на съответните документи.

Кметовете на Стефан Караджово, Шарково, Воден, Горска поляна и Голямо Крушево поставиха конкретни проблеми за съответните населени места – регулиране часовниците на електромерите, утвърдения график за почистване на казаните за смет, уличното осветление и др. Кметът даде отговор на всички въпроси и напомни, че молбите за отпуск на кметовете и кметските наместници ще бъдат подписани лично от него. Затова е необходимо местните ръководители да определят своевременно времето за ползване на полагаемия им отпуск.

  •