Начало » Новини » Новинa
Актуално
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА

28 Юли 2008

Актуализация на капиталовата програма

Янка Микова

В плана за капиталовите разходи за 2008 г. бяха заложени и утвърдени обекти, които до настоящия момент са реализирани, но се налага увеличение на стойността им, стана ясно на поредното десето заседание на ОбС Болярово. Това e и причината да се направи актуализация на списъка на капиталовите разходи. На основание чл. 10, ал. 4 от Наредба № 4 на ОбС, общинските съветници промениха в списъка за инвестиционната програма някои обекти. Във връзка с това се променя финансирането на обект „Реконструкция на сградата на втори блок на ЦДГ в Болярово в Център за социални услуги и рехабилитация” като целевите средства от 48836 лв. стават 118836 лв., а собствените средства от 73254 лв. стават 3254 лв. „Микродом за възрастни хора” също променя стойността си: от 78200 лв. на 80200 лв. С 410 лв. се увеличава придобиването на компютри и хаурдер. С 3000 лв. от собствени средства се увеличава и изграждането на параклиса край Вълчи извор, за да бъде цялостно завършен.

В списъка на инвестиционната програма се включват и нови обекти. Това са: основен ремонт на защитеното жилище за 25000 лв. за окончателното му завършване; по обект „Реконструкция на външен водопровод” в Ружица 55202 лв. за окончателното му разплащане – финансира се от ПУДООС; 16000 лв. от собствени средства за основен ремонт но сграда за отдих „Бригаден стан” край Стефан Караджово; 4000 лв. целеви за компютри на читалищата във Воден, Стефан Караджово, Мамарчево и Попово.Сред далечните по-малки пера фигурират средства между 500 и 3000 лв. за закупуване на бойлер в ЦДГ „Здравец”, купуване за обществената трапезария на картофомелачка, зеленчукорезачка, печка, климатична инсталация; купуване на сенокосачка за Болярово; климатик за общинския кантар; 3 климатика за „Бригаден стан” – Стефан Караджово.

Глобално по приходите увеличението е общо със 135 хил. лв., от които субсидиите за капиталови разходи – държавни дейности са 74 хил. лв.; трансфер от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – 55 хил. лв.; средства от дарения – 6200 лв.

  •