Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЖУРНАЛИСТ ПО СЪДБА И ПРИЗВАНИЕ

28 Юли 2008

Журналист по съдба и призвание

Сътрудници, съидейци, сподвижници, приятели на Димо Трудолюбов, общественици и почитатели на вестник „Крайгранична искра” изразиха своите най-добри чувства към човека, който е заслужил това с работата си...

Бинка Величкова

Човекът живее в общество и като член избира сам своята трудова реализация – според личните си способности, предпочитания, знания. А понякога просто по стечение на обстоятелствата. Но по-важно е другото – да застане всеки под своята звезда! Само тогава тя ще осветява пътя му истински.

Личността, за която става въпрос сега, е точно от тези хора – призваните да информират, да анализират, да съпоставят факти и събития, да живеят с тревогите на своето динамично време. Летописецът на община Болярово Димо Жеков Трудолюбов е роден на 25 юни 1923 г. в с. Орханово /днес с. Орлинци/, община Средец, област Бургас. След придобиването на основно образование той продължава обучението си в гр. Средец, където завършва гимназия. И го понася животът...

Влечението към журналистиката започва твърде рано у плахия селски младеж. Но той събира смелост и започва да изпраща, а понякога и лично да носи своите дописки в редакциите на тогавашните вестници „Бургаска вечерна поща” и „Бургаски фар”. Главните редактори Груд Иванов и Светлозар Ловджиев го посрещат с внимание и насърчават тези негови първи журналистически пориви. Започва да сътрудничи с дописки и репортажи по-късно и на вестник „Народен другар”. Впечатлен от материалите му, редакторът Делян Коняров го назначава като деловодител и уредник на вестника. Случва се така, че намира съпруга от град Ямбол. И окончателно свързва съдбата си с този регион. Става човек на редколегията на вестника през 1959 г. Именно по време на работата във въпросното издание завършва висшето си образование, специалност „журналистика”, през периода 1962 – 1967 г.

Освен теоретичните знания, случаите от ежедневната му практика също го обогатяват непрестанно като журналист. Та нали най-добрата школа несъмнено си остава животът! Непосредственото общуване с хората му помага да живее с техните проблеми, радости, успехи или неудачи. А стихията, наречена журналистически нюх, му показва как лесно да навлиза в същността на нещата; да отразява реалността ясно, убедително, вярно до прозрачност.

„В града Болярово се озовах по искане на Димитър Йовчев – на 1 юли 1974 г. До тази дата бяха излезли само 5 броя от вестник „Крайгранична искра”. Още цели дванадесет броя издадохме до края на същата година, които се посрещнаха с жив интерес от местни читатели” – споделя г-н Трудолюбов. Той и досега говори със задоволство и трепет за двете обсъждания на вестника – през 1981 г. и през 1985 г. Оценките, дадени от столичните журналисти, оглавяващи съответните форуми, са отлични.

Но с пенсионирането му престоят в Болярово не прекъсва окончателно. След няколко години, през 1993 г., по предложение на тогавашния кмет Георги Киров, като главен редактор на местния вестник отново се завръща Димо Трудолюбов. И така – до 26 януари 2007 г., когато по здравословни причини той преустановява работата си.

След продължително лечение настъпва известно стабилизиране на състоянието му. И на 25 юли 2008 г. в сградата на Младежкия дом – гр. Болярово се състоя мило тържество по повод изпращането на дългогодишния, познат на всички, уважаван и дълбокопочитан бивш главен редактор на нашия общински вестник. Сътрудници, съидейци, сподвижници, приятели на г-н Трудолюбов, общественици и почитатели на вестника дойдоха в този вълнуващ ден, за да изразят добрите си чувства към човека, който ги е заслужил с работата си през всичките тези години на преломни събития.

Задушевно, с много топлота и вълнение се обърна към госта настоящият приемник на поста „главен редактор” Янка Микова. Тачейки завещаните традиции, днес тя новаторски ги съчетава с духа на времето. Чрез многобройни изказвания присъстващите споделиха мисли, впечатления, интересни случки, незаличени от времето преживявания, трогателни спомени за незабравими срещи и разговори с човека и журналиста Димо Трудолюбов.

Той получи много подаръци и безброй пожелания за здраве, бодрост и дълголетие. Вълнуващо прозвучаха думите на: Димитър Дичев, Елена Анева, Николай Домусчиев, Димитър Лазаров, Петър Петров, Янка Милчева, Събина Недева, Костадин Иванов и водещата София Минева... А кметът на общината Христо Христов връчи на нашия скъп гост почетния знак на общината, поздравителен адрес, сбирка от книжовни /рекламни/ материали за община Болярово, както и подарък с материална стойност – телевизор – един своеобразен прозорец към света и нашата страна. Г-н Трудолюбов развълнувано благодари на всички на всички и за всичко. Днес, обръщайки поглед назад, трудно можем да обхванем в цифри, факти и славословия огромната по мащаби дейност, която разви г-н Димо Трудолюбов – с цел навременното информиране на хората от Боляровския край, а и далече зад неговите предели. Защото вестникът стигаше и до онези, които отдавна са излезли оттук, продължавайки своята житейска реализация навред из родината...

Пословично трудолюбив, съсредоточен, скромен, акуратен, сериозен, облечен всякога представително, респектиращ с мъдростта и достолепието на годините си – ето, такъв беше и остава за мене дългогодишният главен редактор на вестник „Крайгранична искра” – трибуната, която обичам и продължавам да ценя. Защото за правдата няма сезони, нито епохи – тя ще пребъде навеки, докато се раждат и живеят хора.

  •