Начало » Новини » Новинa
Актуално
СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

24 Юли 2008

Сключени договори на община Болярово по Закона за задълженията

Янка Микова

През 2006 г. са извършени 7 продажби на земеделски земи и са получени 99285 лв., се разбра от кмета на общината Христо Христов на десетото заседание на общинския съвет. За 2007 продажбите са 3 на стойност 279923 лв., през тази година до сега има една продажба за 336 лв. Трябва да се отбележи, че до края на месец юли предстоят още 5 продажби на стойност над 300000 лв. През отчетния период са извършени и продажби на дворни места – собственост на общината, както и жилища. През 2006 са продадени 13 имота на стойност 79475 лв., за 2007 г. са отново 13 на стойност 34854,28 лв. и през 2008 г. имотите са 12 на стойност 83963 лв. Голяма част от свършената работа се дължи на отдел „Общинска собственост” под ръководството на Йовка Дженкова, както и на адвоката на общината Георги Дженков. В работата си те са подпомагани от отдел „ТСУ” с главен специалист Васил Палов и специалистите Златка Иванова и Веска Иванова. Помага им и ОС „МТД” под ръководството на Мария Янчева и Мария Чанева. През посочения период има сключен договор за отстъпена право на строеж през 2008 г. за параклис „Успение Богородично” край с. Иглика. Сключен е през 2007 г. и договор за безвъзмездно право на ползване с ЯТПП. Има също така сключени и договори за предоставяне на право на ползване на Гранична служба на недвижими имоти.

За последните 8 години са сключени 5 договора за леки и товарни автомобили с подготвени документи от адвоката на общината и главния счетоводител.

В общината се сключват и договори за наем на жилища при разпоредбите на Закона за общинска собственост. През 2006 г. са сключени 9 такива договора на стойност 263,43 лв. месечен наем, а през 2007 – 4 договора на стойност 135,32 лв. месечен наем. За 2008 г. договорите са два за 36,28 лв. на месец. Сключени са и договори за наем на помещения частна общинска собственост: за 2006 г. – 1 за 55 лв. и за 2007 г. – 14 с месечен наем 330,13 лв.

През отчетния период общината е сключила и договори за наем на язовири. Независимо от това, че язовирите са публична общинска собственост за тях от няколко години се сключват договори за наем в срок от 3 години. През 2006 г. са сключени 9 такива договори за 7503,48 лв., платени за целия тригодишен период. За миналата година няма сключени договори, а през тази са 3 на стойност 793,65 лв. отново платен за три години.

Необходимо е да се отбележи, че през последните години се активизира работата на общинската администрация по сключването на договори за наем на земеделска земя /ниви, пасища и мери/ поради отпускането на субсидии за ползването им от земеделските производители.

През 2006 г. са сключени 89 договора за 26877,210 дка на обща стойност 17627,54 лв., през 2007 г. - 13 договора за 2690,966 дка за 1225,13 лв., а тази година са 174 договори за 29457,542 дка за 76571,22 лв.

По отношение на дарението на движимо имущество тази година има сключени 2 договора за дарение на суми на общината. Единият е за 20000 лв., а другият е за 900 лв. месечно или годишно – 10800 лв.

Всички договори се подготвят от адвоката на общината г-н Георги Дженков, а за договорите за наем на помещения и земеделски земи е подготвил типов образец, който се конкретизира за имотите от отдел „Общинска собственост” и се сключва с наемателите. Преди подписването им договорите задължително се преглеждат от адвоката, след което се внасят в службата по вписванията.

  •