Начало » Новини » Новинa
Актуално
В БОЛЯРОВО ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТА ”ПОМОЩ В СЕМЕЙНА СРЕДА ЗА ДОСТОЙНИ СТАРИНИ”

22 Юли 2008

В Болярово представиха проекта ”Помощ в семейна среда за достойни старини”

В центъра на вниманието са болните и възрастните

Янка Микова

На 22 юли се направи презентация на проект „Помощ в семейна среда за достойни старини”. Проектът се осъществява от община Болярово с финансовата подкрепа на оперативна програма „Човешки ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския социален фонд. Целта му е да се осигури подкрепа и грижи за хора, които се нуждаят от постоянно обслужване в ежедневието, чрез развитие и подобряване на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” на територията на общината.

„Проектът е насочен към тази част от населението, която е най-уязвима”- уточни Мария Чанева, ръководител на проекта в Болярово. Целта е да се повиши качеството на живот на хората с увреждания и възрастните самотни хора. За целта е необходимо да се проведе засилена информационна работа от страна на кметовете и кметските наместници. На въпроса на кмета на Попово само хора с ТЕЛК решение ли могат да сключват договори, ръководителите на проекта обясниха, че кръгът е разширен. Тъй като районът е твърде отдалечен от областния център, могат да се запишат и хора с ЛКК удостоверение, в някои случаи дори може да се представи само епикриза за заболяването.

Услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент” са насочени именно към най-рисковата група от населението, която се нуждае от подкрепа и грижи в ежедневието си. Такива услуги ще се предоставят само от работници, преминали успешно специализирано обучение. Социалният асистент предоставя почасови услуги. Домашният помощник полага постоянни грижи в семейна среда за човек, който е затруднен да се обслужва сам.

За получаване на услугата, желаещите трябва да заплатят определена такса, чиято минимална стойност е 0,17 лв. за час, а максималната – 0,34 лв. за час, в зависимост от доходите.

На представянето на проекта присъстваха кметът на общината Христо Христов, г-жа Събева – директор на дирекция „Социално подпомагане” – Елхово, Илиана Илиева – регионален ръководител на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Ямбол, Султанка Николова – началник на „Социално подпомагане” - Болярово, кметове, кметски наместници, общинска администрация, граждани и медии.

  •