Начало » Новини » Новинa
Актуално
Наредба за животновъдната дейност приеха в Болярово

14 Април 2020

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Болярово бе утвърдена на днешното заседание на Общински съвет-Болярово.
Заседанието се проведе при изключителни мерки, предвид извънредната ситуация, като на него, освен съветниците, присъстваха единствено кметът, заместник-кметът и секретарят на общината, които са и вносители на обсъжданите текстове.
Наредбата за животновъдната дейност прецизира броя на допустимите селскостопански животни, които могат да се отглеждат за лични нужди в частни дворове. Регламентират се изискванията, на които трябва да отговарят стопанските постройки за отглеждане на животни по отношение на отстоянието спрямо дворищно-регулационните линии и жилищните сгради. Определени са и ветеринарно-санитарни и хигиенни норми на сградите или постройките за отглеждане на животни.
Въвеждат се изисквания към собствениците на животни за дезинфекция на помещенията и дворовете, което от една страна ще повиши качеството на условията, при които се гледат същите и от друга ще има превантивно действие по отношение на разпространение на различни болести и зарази.
Прилагането на тези разпоредби в селата от своя страна ще намали безконтролното движение на животни, което е предпоставка за причиняване на материални щети, обясни кметът Христо Христов. В строителните граници на населените места на територията на община Болярово се отглеждат значителен брой и различни видове селскостопански животни и птици, което налага тази дейност да бъде усъвършенствана, предвид натрупаната практика от прилагането на Наредбата, за да се предотвратят евентуални конфликти между частния и обществения интерес.

С пълния текст на наредбата можете да се запознаете тук

 

  •