Начало » Новини » Новинa
Актуално
Родители в неплатен отпуск вече могат да кандидатстват за еднократна помощ

14 Април 2020

От вчера в Дирекция „Социално подпомагане" вече приемат молби-декларации за еднократна помощ от 375 лева.
Декларациите се приемат в дирекциите, но от дирекцията призоваха хората да се възползват от възможността на електронните услуги, за да няма струпване на опашки. Всички декларации са публикувани на сайта на Агенция социално подпомагане и могат да бъдат подадени както чрез електронен подпис или ПИК, така и чрез лицензиран пощенски оператор. Консултация за попълването на документите гражданите могат да получат и по телефон.
Помощта от 375 лв. е предвидена за родителите на деца до 12 години, които най-малко 20 дни са в неплатен отпуск, заради невъзможност да работят от вкъщи по време на извънредното положение.
Кандидатстването е към Агенцията за социално подпомагане по досегашния ред за получаване на еднократна помощ.
За получаването на помощта има доходен критерий, като месечният доход на член от семейството не трябва да е по-висок от размера на минималната работна заплата - 610 лв. За самотен родител с едно дете например общият месечен доход на домакинството трябва да е до 1220 лв.
Важни условия са родителите да нямат други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови договори, да не получат помощи по Закона за социалното подпомагане, да не са включени в схемата 60/40 и да са изчерпали платения си отпуск. Задължително е децата им да са посещавали детска градина или училище преди 13 март 2020 г. , както и родителите да са осигурявани в последните шест месеца.
В случаите, когато само единият родител е в неплатен отпуск, държавната помощ ще се отпуска, ако другият не получава пари от майчинство, обезщетение за безработица или временна нетрудоспособност (с изключение на пенсия за инвалидност).
Безработните могат да кандидатстват за еднократна помощ при извънредна ситуация. 

  •