Начало » Новини » Новинa
Актуално
Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

25 Март 2020

Променя се формата на декларацията за пътуващите, съобщават от МВР след анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове.
Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg и на ел. страница на Община Болярово и можете да я изтеглите от тук.
Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.
Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП. Така, че е добре да имате в себе си няколко екземпляра на декларацията.
Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

  •