Начало » Новини » Новинa
Актуално
Продължава ползотворната ежемесечна традиция

1 Декември 2019

 

Продължава ползотворната ежемесечна традиция

Бинка Величкова

 

        Една чудесна оперативна традиция, утвърдена през годините, продължава и занапред. Това са ежемесечните работни срещи на общинското ръководство в Болярово с кметовете и кметските наместници от селищата на общината.

        На 28 ноември 2019 г. общинският кмет Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева и Мария Чанева - секретар на община Болярово, проведоха първата такава среща за новия мандат.

        Пръв към присъстващите кметове и кметски наместници се обърна г-н Христов. Той акцентува върху следните актуални теми: приключване на бюджетната година; готовността за предстоящия зимен сезон (в това число доставката на дърва за огрев и алтернативно решение за превоза им в бъдеще); своевременното ползване на годишния отпуск; спазване на работното време и по-голяма отговорност при възникнал проблем; уличното осветление и неговото времетраене (през зимата то ще е през цялата нощ, поради спецификата на зимните условия); да се работи и занапред в добър синхрон; провеждане на срещи с хората по населени места, за да има яснота кои от кметските наместници ще бъдат преназначени след 1 януари 2020 година и кои - подменени с други местни ръководители; колективно честване на предстоящите празници на 19 декември в комплекс „Божура" и всеобщ общински коледарски празник - на 20 декември в Болярово.

        Госпожа Терзиева наблегна на две основни теми: повишаването на такса „Битови   отпадъци" с 20 процента; информация за хода на международния проект, в който участва и община Болярово. А госпожа Чанева призова да бъдат експедитивно подготвени актовете за раждане, брак и смърт през отиващата си 2019 г. с цел изготвяне на обобщена справка за общината ни.

     Освен това г-н Христов пожела спорна и ползотворна работа  с хората, които разчитат ежедневно на своите кметове и кметски наместници, а и на общинското ръководство. След което бяха зададени и въпроси към него - от Иванка Чалъмова, кметски наместник на село Странджа и др.


 

  •