Начало » Новини » Новинa
Актуално
Седем добри практики в областта на социалните иновации, свързани с културното наследство бяха представени от името на община Болярово на среща в Италия

2 Юли 2019

Седем добри практики в областта на социалните иновации, свързани с културното наследство бяха представени от името на община Болярово на среща в Италия

 

Второто международно събитие по проект „#ЕuSAVE" се проведе в Мелпиняно, Италия като имаше за фокус социалните иновации в областта на културното наследство.

От 26 до 28 юни представители на осемте партньора по проекта обсъждаха добрите практики в сферата на социалните иновации и културното наследство, които могат да допринесат за местно развитие в малките и гранични населени места на Европейския съюз.

Община Болярово представи седем „добри практики", които са приложими за реализиране в други населени места, условно определени като малки, защото са с население под 10 000 жители.

Участниците се обединиха под мнението, че макар и малки малките общини не са малцинство и техните проблеми трябва да се разглеждат с цялата сериозност и отговорност на всяко ниво.

За всички участници, представители на общини и обединения на общини от Испания, Португалия, Латвия, България, Белгия, Хърватия и Северна Македония домакините организираха посещения на културно-историческото и природно наследство на красивия район на областта на общините, обединени в организацията „ Греция Салентина", която е партньорът по проекта от Италия.

Проектът ще се изпълнява в периода януари 2019 - декември 2020 година, като през юли 2020 година община Болярово ще бъде домакин. 

  •