Начало » Новини » Новинa
Актуално
Послания за повече доброта

25 Февруари 2017

Послания за повече доброта

 

Бинка Величкова

 

       „Прави добро! Бъди добър!" - този призив върху един от постерите, изготвени от учениците в СУ „Доктор Петър Берон" - град Болярово, звучеше толкова актуално за нашето тревожно, озлобено съвремие. Впечатляваха и другите постери - оригинални, тематични с повода за мероприятието, събрало гости, ученици и учители и доста родители на 22 февруари 2017 година. Денят на родовата фланелка се чества всяка последна сряда на февруари - съгласно установената традиция. А за да уважат събитието, в училище дойдоха общинският кмет Христо Христов, секретарят на община Болярово Мария Чанева (председател на МКБППМН), както и новият секретар на тази комисия Стоян Табуров.

      Очарователните водещи - Александра Ботева и Ива Трифонова, припомниха най-напред предисторията на този ден, обявен за протест срещу насилието в училище (морален и физически тормоз), а и е само там, разбира се. Искам да отбележа и факта, че още при влизането в залата на всички бяха раздавани красиви розови химикалки с надпис „Не на тормоза" и името на училището. Както и оригинално изработени стикери: розова тениска с надпис върху нея „Нека спрем тормоза в училище!"

       Последваха две тематично насочени презентации: резултати от анкетата „Безопасно в Интернет", проведена в училището; „Да спрем тормоза!" - визираща проблемите, свързани с така наречения кибертормоз. Чрез тези интересни презентации десетокласниците Юлияна Иванова и Пламен Димов заостриха вниманието на всички присъстващи върху тревожните въпроси на нашето опасно време.

        Бодрост и ведро настроение внесоха със стиховете и песните си групата деца от начален етап на обучение : за надеждата, приятелството, подкрепата в трудните мигове, помощта за човека в беда, милосърдието, добротата...

        Обявени бяха и резултатите от конкурсите: за рисунка (включително компютърна), за постери, за есета. Наградите (колективни и индивидуални) връчи кметът на общината г-н Христов, като изрази своето задоволство от преживяното тук през този вълнуващ ден. Те са осигурени от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, под чиято егида се проведе мероприятието.

        А многобройните розови балони сякаш обещаваха розово бъдеще - с повече хармония между хората, в един свят на доброта... 

  •