Начало » Новини » Новинa
Актуално
Заседание във връзка усложнената зимна обстановка

4 Януари 2017

Заседание във връзка усложнената зимна обстановка

 

На 4 януари 2017 година кметът на община Болярово Христо Христов свика среща във връзка с усложнената зимна обстановка. Присъстваха заместник-кметът Нина Терзиева, секретарят Мария Чанева, началникът на фирмата-изпълнител за почистването на пътищата г-н Дойчев, представители на различни институции на територията на общината - началниците на ГПУ, ПУ, директори на училища и детски градини, както и представители на общинската администрация, имащи отношение към проблемите и вземането на превантивните мерки.

Господин Христов запозна присъстващите със заповедта на областния управител за организиране на такива срещи във всяка община. Той разказа накратко за вчерашната среща при областния управител, в която е взел участие. На нея са присъствали директорите на ОД на МВР, ПБЗН, ОПУ, ръководителите на фирми, поддържащи републиканската пътна мрежа в зимни условия на територията на областта и са били обсъдени действията им в усложнената ситуация. Направен е бил анализ на действията в периода 30-31 декември, когато част от републиканските пътища на територията на област Бургас бяха затворени и това усложни и пътуването и действията на територията на област Ямбол, както и бе направена предварителна подготовка за по-добра координация и бързи действия в ситуация на очаквани снеговалежи и обледяване в периода 5-7 януари.

В област Ямбол най-тежка бе ситуацията в община Стралджа. В резултат на снегонавявания в района на Тамарино десетки автомобили се оказват в преспите и благодарение на службите и тежка техника на ПБЗН са буквално спасени и изведени от ледения капан.

По време на срещата отново е бил припомнен плана за действия при усложнена обстановка и ангажиментите на всяка една от страните. Прогнозите за 5 -7 януари (четвъртък, петък, събота) са за обилен снеговалеж, силен вятър и падащи температури. Това изисква изострено внимание от страна на всички и готовност за бързи и адекватни действия. По план на територията на област Ямбол за зимното почистване има 64 машини. Фирмите са гарантирали, че техниката им до 5 януари ще е в изправност и готовност за работа. При усложнена ситуация бяха набелязани превантивни мерки, които да се вземат при усложнена ситуация.

Господин Христов също направи анализ на действията, предприети на наша територия за периода 30декември 2016-1 януари 2017-та г. Той оцени взаимодействието на институциите като решаващо пътят Елхово-Средец-Бургас да не бъде затворен и дори да остане единственият такъв на 31 декември, благодарение на навременните и денонощни действия.

Общинският кмет констатира някои пропуски и слабости и начерта план на своето виждане за вземане на превантивни и навременни мерки за предстоящия период 6-8 януари, за който предвижданията са за много лоши метеорологични условия и проблемни пътища и пътувания в страната и областта - 30 см сняг и до -20 градуса.

Господин Христов със заповед обяви за неучебни дни 5 и 6 януари за училищата и детските градини на територията на общината. Възложи да се организира зареждане с хляб и хранителни продукти за няколко дни в социалните ни заведения.

Относно почистването на пътищата в общината господин Дойчев заяви, че осем души и пет машини ще са на наша територия през следващите дни, а кметът поръча да се зареди допълнително с пясък и сол, въпреки че запаси имаме - превантивно.

На кметовете и кметските наместници беше разпоредено да останат по населените места и в почивните дни и да дават информация на всеки три часа на телефоните на дежурните в общината: 04741/60-94; 69-10; 0879996075.

В края на срещата бе направено обобщението, че в общината не е имало, няма и вероятно няма да има непочистени пътища, вследствие на навременните действия на фирмата, отговаряща за това и взаимодействието с нея и останалите институции на територията на общината с общинското ръководство.

 

 

 

 

  •