Начало » Новини » Новинa
Актуално
Стартиране на проект "ЗАЕДНО ДА УЧИМ И ТВОРИМ" ДОГОВОР № BG05M2OP001-3.002-0063-C01 в ОУ "Стефан Караджа", с. Стефан Караджово

12 Декември 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       На 28 ноември 2016 г. в ОУ „Стефан Караджа" стартираха дейностите по проект „Заедно да учим и творим" по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж". В училището са създадени четири групи за преодоляване на обучителните затруднения по български език за учениците от ІІ до V клас, четири клуба и три ателиета. Клубовете са „Детска творилница", „Родолюбие", „Приятели на природата" и „Приложни изкуства". Заниманията в клубовете се провеждат един път седмично в два последователни часа. Още първите занятия бяха много интересни за учениците с цел привличане на интереса и повишаване на желанието за работа. Клубът Родолюбие проведе първата си среща сред Парорийският исихаски манастир „Света Богородица", край село Воден. Учениците от клуба „Приятели на природата" побързаха да засадят есенните луковици на лалета и зюмбюли в училищната градина. В „Детската творилница" изработваха снежни човеци.

Трите ателиета също „отвориха врати" през последната седмица на ноември. Членовете от фолклорното ателие „Пъстро колело" започнаха да разучават песни за коледния концерт в училище. Учениците от ателие „Сръчни ръчички" вече изработиха първите си хартиени модели на риби и направиха тематична изложба по случай християнският празник „Никулден". В ателие „Кой съм аз" направиха родословно дърво, за да представят семейството си като за начало. Екип от учители разработиха празничен календар на етносите и той бе поставен на видно място. Всичко това се прави с цел образователна интеграция на учениците, произхождащи от етническите малцинства, подпомагайки ги да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна социална и творческа реализация.

 

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-3.002-0063 "Заедно да учим и творим", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  •