Начало » Новини » Новинa
Актуално
Загриженост и отзивчивост към проблемите в социалните заведения

15 Март 2016

Загриженост и отзивчивост към проблемите в социалните заведения

Бинка Величкова

          Отношението към хората в неравностойно социално положение е един от показателите за хуманизма на общественото устройство - в съответната държава, област, община и т.н. Проблемите на тези граждани всякога са били на преден план за  ръководството на крайграничната община Болярово.

        На 11 март 2016 година кметът Христо Христов и секретарят на общината Мария Чанева посетиха ЦНСТ - село Мамарчево. Там домуват възрастни хора с деменция, както и потребители с физически увреждания. Ето защо грижите към тях са по-специфични, изискват много повече усилия, воля и търпение.

        Посрещнати от Миряна Иванова, управител на социалното заведение, гостите от Болярово, както и кметът на селото Марчо Добрев, проведоха изключително съдържателна и ползотворна среща с персонала на дома (домакин, огняр, социален работник, медицински лица, санитарки и т.н.).

        В своето встъпление г-н Христов изтъкна, че разкриването на това социално заведение е още една ценна придобивка - както за общината ни, така и за всички, нуждаещи се от услугите му. Той изказа задоволството си от системните усилия, които полагат както младата управителка, така целият екип, с който работи. А в лицето на общинското ръководство и на местния кмет винаги ще имат подкрепа и съдействие - във всяко начинание.

       Общинският кмет заяви, че досега домът е бил изцяло на издръжка от общинския бюджет, но вече разходите ще бъдат поемани от социалното министерство. До месец-два ще бъде осигурен и автомобил - за нуждите на персонала в грижите за домуващите. Има какво още да се направи и по озеленяване на дворното пространство (с повече цветни площи и кътове за отдих например). Но щом природните условия позволяват, и това ще стане - увериха го хората. Под формата на откровен и непринуден разговор бяха споделени актуални битови и служебни проблеми: за уличното осветление пред заведението, нарязването на полученото количество дърва, назначаване на още една санитарка, закупуване на санитарни колички (за трите сектора по една) и надуваеми дюшеци (за тежките случаи), както и друг инвентар: проходилки, бастуни, съоръжение за къпане на тежко болните и т.н. Необходимо е заведението да бъде оборудвано с още един компютър (или лаптоп) и принтер. Г-н Христов и г-жа Чанева увериха персонала, че исканията им ще бъдат удовлетворени. А после разгледаха помещенията. Навсякъде се поддържа добър ред, хигиената е на висота, множество стайни цветя допълват уюта.

        В ранния следобед на същия ден се състоя среща и с личния състав на Център за социална рехабилитация и интеграция и Защитеното жилище за възрастни хора с физически увреждания в град Болярово с управител Марина Танева. Поради неотложни служебни ангажименти г-н Христов не успя да присъства. Но секретарят на общината Мария Чанева (ресор по социалната политика) изслуша всички споделени проблеми, направените предложения и заявените искания от страна на присъстващите (медицински, административен и обслужващ персонал), събрани в залата за социални контакти. Тя увери хората, че ще бъдат намерени решения на всички по-належащи проблеми: снабдяване с още един хладилник, оборудване с библиотечен шкаф (за съхраняване на документацията), доставка на нов компютър. Що се касае до монтиране на климатик и закупуване на уред за ултразвук - тези предложения изискват по-солидно финансиране, но ще се търсят начини за реализирането им. С такт и внимание подходи госпожа Чанева към всичко, споделено по време на разговора, и даде ценни препоръки за оптимизиране на работата и облекчаване на служителите в тази нелека сфера.

           Трябва да отбележим, че през февруари бяха проведени такива срещи и с работещите в другите две социални заведения на територията на общината - ДВХУИ - с. Малко Шарково и Домът за стари хора - с. Воден. 

  •