Начало » Новини » Новинa
Актуално
Двудневно обученние «Бъди активен доброволец!»

14 Декември 2015

Двудневно обученние «Бъди активен доброволец!»

 

ОС на БЧК - Ямбол организира двудневно обученние «Бъди активен доброволец!» за членове на БМЧК от клубовете в петте общини, което се проведе в Мотел «Екатерина» в периода 12-13.12.2015г. Обучението е свързано с изпълнение на насоки на БМЧК - Ямбол през 2015 г. за усъвършенстване на структурата на БМЧК, повишаване на организационния капацитет и институционално укрепване на БМЧК и намаляване на социалната уязвимост на децата и младите хора в областта. Обучението е част от планираните инициативи по повод 5 декември - Международен ден на доброволеца. По време на обучението участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на дейностите, които младежката организация реализира в различни направления свързани с: Организационно развитие; Първа долекарска помощ;  Психосоциална подкрепа и Здравна просвета. Доброволците участвали в семинара имат ангажимент да презентират пред младежи от своя клуб в населеното си място информацията по различните теми и да привлекат нови съмишленици за реализиране на благородни каузи.

Даниела Иванова,  Стели Джамбазова и Силвия Йорданова, доброволци от БМЧК - Ямбол бяха обучители по горепосочените теми, програмата на обучението включваше теоретични и практически упражнения. Участниците попълниха анкетни карти, в които изразиха удовлетворението си от обучителите, интерактивния начин на провеждане на обучението и информацията, която са получили.

Директорът на Секретариата на ОС на БЧК, инж. Митко Филипов връчи сертификати на всички доброволци, участвали в двудневното обучение "Бъди активен доброволец!", поздрави младежите за активното им участие по време на тематичните сесии и пожела много успехи в реализиране на червенокръстките дейности занапред.

 

  •