Начало » Новини » Новинa
Актуално
За красива околна среда и добро здраве

10 Юли 2015

За красива околна среда и добро здраве

 

/Нов екологичен проект в ОУ „Стефан Караджа"/

 

Дора Карагьозова

 

През учебната 2014/2015 г. екип от ОУ „Стефан Караджа", с. Ст. Караджово разработи и спечели проект по програма на националната кампания „За чиста околна среда - 2015" на тема „Обичам природата и аз участвам" на МОСВ и ПУДООС (Предприятие за управление дейностите по опазване  на околната среда и водите). Стойността на проекта е 4 384.60 лв., със срок на изпълнение до 31.10.2015 г.

Целта на кампанията и проекта е повишаване на екологичната култура и създаване на навици за активен и здравословен живот у учениците. В изпълнение на тази цел задачите, които сме си поставили, са: запознаване на учениците с екологичната обстановка в района; естетизиране двора на училището и отглеждането на цветя, билки, подправки; изграждане на спортна площадка на открито и създаване на възможности за активност и спорт през свободното време на учениците и в часовете по физическо възпитание.

До момента вече е изпълнена първата дейност. В училище бе създаден клуб „Природозащитник", който проучи биоразнообразието от растителното и животинското царство в района. Учениците набелязаха замърсени места, изготвиха и представиха презентация за резултатите от работата на клуба. На 5 юни - Международен ден за опазване на околната среда, проведохме екологична акция за почистване двора на училището, парка в центъра на селото, около паметника и къщата-музей на Стефан Караджа.

През месец юни започна изпълнението и на дейност 2 - създаване на училищна градина. Учениците с огромно удоволствие се включиха в засаждането на билки и цветя. Поради настъпването на летния сезон се взе решение засаждането на храсти и дръвчета да стане през месец октомври - при подходящи метеорологични условия.

Лятната ваканция е подходящ момент за изграждане на спортната площадка в училище. Тя ще бъде с фитнес съоръжения на открито и вече е дадена заявка на фирма производител за доставката им. Предвижда се площадката да бъде изградена до края на месец август, така че през новата учебна година да се ползва активно от учениците. 

  •