Начало » Новини » Новинa
Актуално
С Т А Т У Т

8 Юли 2015

                                                               С Т А Т У Т

 

НА  ВТОРИ  ОБЩИНСКИ СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО «ВОДЕН ПЕЕ И ТАНЦУВА»  - с. ВОДЕН , общ. БОЛЯРОВО, ПОД ПАТРОНАЖА  НА  КМЕТА НА ОБЩИНА  БОЛЯРОВО г-н ХРИСТО ХРИСТОВ.

 

І.ОРГАНИЗАТОРИ :

1. Община Болярово

1. Кметство - село Воден

2.Читалище "Ана Маймункова -1894 г."- с. Воден

 

ІІ. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ :

05.09.2015 г. - парка на с. Воден, начален час: 10 часа.

Съборът се провежда всяка нечетна година /през година/.

 

ІІІ. ЦЕЛИ  НА ПРОВЕЖДАНЕ :

- Съхраняване и утвърждаване присъствието на фолклорното танцово,словесно и музикално-песенно богатство в съвременния живот.

- Да се докаже чрез самодейните колективи и индивидуални изпълнители,че и днес фолклорът е съкровищница на морални ценности, съхранени от предците.

 

ІV.УЧАСТНИЦИ и УСЛОВИЯ  :

- Самодейни колективи и индивидуални изпълнители, представящи народното творчество в цялото му разнообразие.

- Участниците да са от над 18 годишна възрастова група.

 

V. РЕГЛАМЕНТ НА УЧАСТИЕ :

-танцови колективи - 2 танца /блок програма/- 15-20 минути;

- групи за изворен фолклор:

а/ певчески - 2 песни  /до 8 минути /;

б/ обичаи - от 1 до 20 минути;

-индивидуални изпълнители /сола и дуети /:

а/ инструменталисти - 2 мелодии - 7 мин.;

б/ певци - 2 песни /бавна и бърза/- 8 мин.;

От  колективи се допускат до двама индивидуални изпълнители.

 

VІ. ФИНАНСИРАНЕ :

  Финансирането на събора се осъществява от читалището и спонсори.

 Разходите по транспорта и пребиваването са за сметка на участниците.

 

VІІ. СЦЕНАРИЙ :

- 9.40 - откриване на събора;

- 10.00 - начало на състезателната програма;

- 19.00 - заключителен концерт на наградените и народно веселие.

Организаторите не осигуряват спането и резервацията на хотели.

Желаещите да участват в събора изпращат заявка в срок до 20 август 2015 г.

Сценарият за представяне на участниците се изготвя от организаторите.

Всички групи и индивидуални изпълнители получават грамота за участие.

При пристигането си в деня на събора участниците веднага съобщават за това в щаба на събора, намиращ се на площада пред авансцената за участие.

Съборът има състезателен характер. Жури присъжда  І,ІІ, ІІІ и поощрителна награда във всички категории. Организаторите осигуряват и паричните награди.

Класираните състави и индивидуални изпълнители участват в заключителния концерт.

Съборът завършва с народно веселие. За сметка на участниците ще има осигурени скари за бърза закуска.

Заявките за участие в събора да се изпращат до 20.08.15 г. на адрес:

Елена Анева - кмет ,с.Воден,общ.Болярово,обл.Ямбол,

пощенски код: 8750, или на тел.04748-2235, GSM 0879996023, както и на телефона на читалището 04748-2221, e-mail: Elena_petrova_aneva@abv.bg

 

                           Кмет: Елена Анева

                           Читалищен секретар: Недялка Калканджиева 

  •