Начало » Новини » Новинa
Актуално
Отваряне на оферти по обществена поръчка с публична покана

7 Юли 2015

Отваряне на оферти  по обществена поръчка с публична покана

Лора Величкова

 

        На 7 юли 2015 г. от 11 часа бяха отворени оферти във връзка с обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти на обекти на територията на община Болярово по две обособени позиции". Обособена позиция 1 - „Изготвяне на технически проекти за благоустройствени дейности и обновление на инфраструктурата на къща-музей „Стефан Караджа", паметник „Стефан Караджа", прилежащ парк и пешеходна зона в село Стефан Караджово, община Болярово." Обособена позиция 2 - „Изготвяне на идеен проект за предотвратяване на риска от наводнения чрез почистване на коритото и биологично укрепване на бреговете на р. Поповска в участък с дължина около 300м. в урбанизираната територия на гр. Болярово, община Болярово".

     Комисия, с председател Йовка Димитрова Дженкова (началник на отдел „УСИТУ") отвори постъпилите в срок оферти на фирмите: „Архитектура и наследство" ООД - гр. Пловдив (Обособена позиция №1); Обединение „Плиска-Архика" - гр. София (Обособена позиция №1); „ФРИБУЛ" ООД - гр. Варна (Обособена позиция №1) и „Хидросис инженеринг" ЕООД - гр. София (Обособена позиция №2)

      На публичната част от отваряне на офертите присъства представител на вестник „Крайгранична искра".

 

 

  •