Начало » Новини » Новинa
Актуално
Заключителна пресконференция по проект на ОПАК

29 Юни 2015

Заключителна пресконференция по проект на ОПАК

 

 

       На 29 юни 2015 година се проведе заключителна пресконференция по проект «Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на община Болярово за по-добро административно обслужване".

      На пресконференцията присъства кметът на община Болярово Христо Христов, общински съветници, кметове е кмeтски наместници, медийни представители.

      Мария Янчева, ръководител на проекта, представи пред присъстващите резултатите от проекта. От нейната презентация стана ясно, че проект «Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на община Болярово за по-добро административно обслужване" е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността му е 77 945,86 лв., продължителността - 12 месеца.

      Общата цел на проекта е подобряване на ефикасността и ефективността на работата в община Болярово, а специфичните цели - повишаване на капацитета на служителите на администрацията на община Болярово чрез подобряване квалификацията на служителите й. Основните дейности бяха: Дейност 1 - Управление на проекта; Дейност 2 - Обучение по информационни технологии; Дейност 3 - Обучение по ключови компетентности; Дейност 4 - Обучение в ИПА и Дейност 5 - Осигуряване на информацияи публичност на проекта.

      По всяка една от дейностите госпожа Янчева даде подробно разяснение за хода на работата. Организатор на обученията бе избраната фирма-изпълнител  ЕТ „Персонал консулт - Ганчо Попов" - София. Темата бе «Бизнес комуникации и работа в екип», а осигуряването на информация и публичност (включително и заключителната пресконференция) бе от избраната фирма-изпълнител «Ди Ем Ай Дивелопмънд» ЕООД - град София. Във връзка с тези дейности, освен че се проведоха две пресконференции, бяха изготвени и рекламни материали.

       С реализацията на всички дейности бяха постигнати и очакваните резултати: успешно изпълнен проект, съгласно сключения договор между община Болярово и УО на ОПАК; обучени общо 99 общински служители; получени 99 сертификати. В резултат на което беше постигната основната цел - повишаване на капацитета на служителите в община Болярово чрез подобряване на тяхната квалификация.

       Присъстващите служители от общинската администрация споделиха своите впечатления и придобити умения, а общинският кмет изрази задоволството си, че това е поредното доказателство,че община Болярово умее да управлява проекти.

  

  •