Начало » Новини » Новинa
Актуално
Стартиране на ремонтни дейности по проект

16 Юни 2015

Стартиране на ремонтни дейности по проект

 

Лора Величкова

 

      На 16 юни 2015 година на площада в село Попово бе дадено официално началото на ремонтните дейности по проект „Реконструкция на път JAM 1028/IV-79021 от разклон II-79 - Попово - Дъбово - Стефан Караджово/ от км 2+800 до км 16+600". Общата стойност на проекта е 2 559 527.87 лв., а финансиращата организация -  

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони".

        Гости на събитието бяха: общинският кмет Христо Христов, председателят на Общински съвет - Болярово Атанас Дженков, кметският наместник на село Попово Ангел Апостолов, Дойчо Дойчев (управител на фирмата-изпълнител за строително-монтажни работи - „Технострой - инженеринг 99" АД - гр. Ямбол), Ясен Ишев (представител на фирмата-изпълнител на строителен надзор - „Рафаилов Консулт" ЕООД - гр. София, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на общинската администрация, жители на общината.

        Отец Николай Клюнков отслужи водосвет за спорното начало и приключване на ремонтните дейности. Кметският наместник Ангел Апостолов благодари на общинския кмет Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева и всички, работили по този проект, довели дотук неговото изпълнение. Христо Христов (кмет на община Болярово) подчерта, че това е вторият по големина и стойност инфрактруктурен проект (след  вече приключилият проект за цялостната реконструкция на водопроводната мрежа в град  Болярово) и подчерта колко важен е той за общината и че всяко от немалкото усилия си е заслужавало, за да се поздравим отново през септември със завършването му.

        Крайният срок за завършването на проекта е 15 септември 2015 година. По проекта ще бъде извършено възстановяване носимоспособността на съществуващата пътна настилка JAM-1028/IV-79021 от разклон II-79-Попово-Дъбово-Стефан Караджово/ от км. 2+800 до км. 16+600 и равността на пътното покритие, с цел да се увеличи експлоатационният период на пътя.  

  •