Начало » Новини » Новинa
Актуално
Проведе се последно обучение по проект на ОПАК

15 Юни 2015

Проведе се последно обучение по проект на ОПАК

 

           В периода 11-13 юни 2015 година в курортен комплекс «Албена» се проведе последното обучение по проект «Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на община Болярово за по-добро административно обслужване", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 77 945,86 лв и е с продължителност 12 месеца.

           Обучението се проведе от спечелилата обществената поръчка фирма - изпълнител ЕТ „Персонал консулт - Ганчо Попов" - София. Темата бе «Бизнес комуникации и работа в екип». Обучението, което е свързано с Дейност 3 по проекта, протече в няколко обучителни сесии по два учебни часа, като служителите бяха разделени на две групи с двама лектори. Целта бе служителите да придобият комуникативни умения, свързани с общуване в делова среда, а също и умения за работа в екип. Чрез него те бяха запознати с основните принципи на работата в екип, разбирайки тяхната важност, взаимовръзки и влияние върху цялостното представяне на екипа; подобриха разбирането си за ролята на отделните членове на екипа и значението на индивидуалния принос на всеки един от тях; изградиха механизми, които ще им помагат да спазват тези принципи и да не се отклоняват от тях дори в кризисни ситуации.   Запознавайки се с двете гледни точки - тази на мениджъра на екипа и тази на негов член - те обогатиха разбирането си за екипа и екипната работа и осмислиха в по-голяма дълбочина принципите на функциониране и на управление на екипа.

          Обучението завърши с издаване на сертификати на всички служители на общинската адмнинистрация, взели участие в него. Общо 70 общински служители бяха обучени и получиха сертификати в края на обученията.

          Следва последната дейност - заключителна пресконференция, на която ще бъдат представени резултатите пред медиите и обществеността.

 

  

  •