Начало » Новини » Новинa
Актуално
Лекции на тема «Здравна просвета» от БЧК Ямбол

15 Юни 2015

Лекции на тема «Здравна просвета» от БЧК Ямбол

 

БЧК Ямбол проведе поредица от лекции на тема «Здравна просвета»,  дейности свързани с промоция на здравето на Ямболската черенокръстка организация в направление «Здравна просвета». Чрез проведените лекции се цели повишаване здравната култура на населението и утвърждаване на здравословния начин на живот. Лекции се  проведоха в Пенсионерски клуб - гр. Болярово и клуб на Районната организация на глухите - Ямбол. Имайки предвид спецификата на аудиторията беше осигурен жестомимичен превод от председателя на Районната организация на глухите, Живка Димова. Гергана Георгиева, специалист в БЧК - Ямбол запозна участниците в лекциите с темата „Първа помощ" - принципи при оказване на първа помощ; лична безопасност на оказващия първа помощ и спасителна верига. Специално внимание бе отделено на темата за Сърдечно - съдова система и често срещани спешни състояния - шок, исхемия, инфаркт и др.

Представител от Корпорация за здраве и красота «ТианДе», изнесе лекция на тема «Живот без болка и без химия». Представени бяха древни тибетски рецепти и лечебни средства за здравословен начин на живот. В края на лекцията участниците имаха възможност да се запознаят с лечебните продукти, презентирани от «ТианДе».

 

 

 

 

 

  •