Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПОЛУИНТЕРНАТНИТЕ ГРУПИ В СОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”- БОЛЯРОВО отбелязаха Деня на влюбените -14 февруари

16 Февруари 2015

ПОЛУИНТЕРНАТНИТЕ ГРУПИ В СОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН"-

 БОЛЯРОВО отбелязаха Деня  на влюбените -14 февруари

 

        На празника присъстваха учители и  ученици от полуинтернатните          групи в СОУ"Д-р П.Берон"гр.Болярово.

       Под ръководството на  своите възпитатели , децата от полуинтернатните групи по Проект ВG051РO001-3.1.06"Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес по Оперативна програма"Развитие на човешки ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз , отбелязаха Деня  на влюбените- 14 февруари с  различни инициативи. 

    Момичетата и момчетата  от петте групи изработиха валентинки и поздравителни картички в часовете за занимания по интереси, с материали, получени по проекта,с които поздравиха своите учители, съученици, приятели и роднини.С част от тях направиха изложба.

     Ученикът от V  полуинтернатна група Пламен Димов подготви презентация за празника под наслов "Ден  на влюбените-14 февруари" ,с която запозна присъстващите  с исторически данни за празника, кога,защо и как се празнува.Той свърза този празник  с антиспин  кампания за повишаване на сексуалната култура ;популяризиране на безрисково сексуално поведение ;превенция на забременяване и  ранни бракове в ромската общност и насърчаване употребата на презервативи с послание"Аз съм влюбен, но разумен"  На  по- големите учениците раздадоха сърчица, в които бяха поставени презервативи.

     На 13. 02.в часовете по организиран отдих и спорт в полуинтернатните групи във връзка с празника  бе организирана дискотека в столовата на училището

                                                         Иванка Буденова

 

  •