Начало » Новини » Новинa
Актуално
Общо събрание на служителите и работниците в община Болярово

20 Януари 2015

Общо събрание на служителите и работниците в община Болярово

Лора Величкова

 

    На 20 януари 2015 година от 10 часа се проведе Общо събрание на служителите и работниците в община Болярово. Председателстващ на събранието бе общинският кмет Христо Христов, а протоколчик - Валентина Янева.

Първата точка от дневния ред бе вземане на решение по какъв начин да се начислява СБКО. Началникът на отдел „Бюджет и финансово-счетоводни дейности" Мария Янчева обясни на присъстващите двата варианта, от които трябва да изберат - СБКО да се начислява към месечното трудово възнаграждение или да се използва по друго предназначение. Първият вариант бе гласуван единодушно от присъстващите служители и работници.

    По втора точка - разни, бяха разисквани текущи въпроси и проблеми. Христо Христов благодари на всички за работата през 2014 година и още веднъж припомни,че благодарение на общите усилия тя бе една от най-успешните от мандата. Във връзка с постигнатите отлични резултати, през този месец, всеки ще получи допълнително материално стимулиране, допълни той.

В края на събранието общинският кмет покани всички присъстващи на 30 януари от 13.30 на обсъждането на отчета за работата на общинската администрация, който ще бъде разгледан и евентуално приет на заседанието на Общински съвет - Болярово. Освен служители и работници на общината, на отчета ще присъстват представители на регионални и областни медии и всички жители на община Болярово, желаещи да споделят мнението и препоръките си. 

  •