Начало » Новини » Новинa
Актуално
Отчетно-изборно събрание на БМЧК-Болярово

13 Ноември 2014

Отчетно-изборно събрание на БМЧК-Болярово

 

Лора Величкова

 

     На 13 ноември 2014 година клуба на БМЧК - Болярово проведе своето годишно отчетно-изборно събрание. На него присъства щатният специалист по младежка дейност в ОС на БЧК Гергана Георгиева.

     По първа точка от дневния ред бе представен и приет отчета за дейността на клуба през 2014 година. Основните дейности в него са: посещение на Дома за стари хора в село Воден през март, посрещане на Първа пролет; завоюване на първо място в областното състезание по първа долекарска помощ през април; честване на Международния ден на Червения кръст 8 май; отбелязване на Деня на детето 1 юни; участие на координаторът Пламен Димов в обучение на областно ниво в Созопол; беседи на подрастващите на здравни теми. Предстои отбелязването на 1 декември  - Международен ден за борба с ХИВ (СПИН).

    По втора точка от дневния ред бяха предложени и след гласуване избрани: клубен координатор - Пламен Димов; заместник - клубен координатор- Ана Мария Тодорова; протоколчик - Юлияна Панайотова; делегати на ОСК - Пламен Димов и подгласник - делегат на ОСК - Ана - Мария Тодорова.

     Приет бе и планът за работа на клуба през 2015, включващ: отчетно събрание през януари; изработване на валентинки по повод 14 февруари; изработване на мартеници по повод 1 март; подготовка за Областно състезание по ПДП; организация на великденска благотворителна кампания; провеждане на обучение на доброволци; честване на 8 май - Международен ден на червения кръст; честване на Деня на детето 1 юни; отбелязване на Световния ден за борба срещу тютюнопушенето; планиране на дейности за подготовка за 1 декември - Световен ден за борба със СПИН и отбелязването му.

     В последната точка - разни се обсъдиха конкретни и актуални проблеми, възможности за участие с проекти и планиране на бъдещи дейности. 

  •