Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЯВА

10 Февруари 2014

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

О  Б  Я  В  А

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 35, ал.4 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет ще се проведе:

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Болярово за 2013 г. на 24.02.2014 г. от 11.30 часа  в общинската зала за ритуали.

Поканват се всички граждани, представители на граждански сдружения  и юридически лица, представители на медии и други заинтересовани страни да вземат участие в обсъждането.

 

 

  •