Начало » Новини » Новинa
Актуално
Честита, щастлива и успешна Нова година!

26 Декември 2013

                   Честита, щастлива и успешна Нова година!

 

 

                                  Уважаеми жители на община Болярово!

                                        Скъпи съграждани, дами и господа!

 

Изпращаме  в  историята  още  една  година!

Пред  прага  сме  на  Новата  2014  година!

По  стара  традиция  знаем, че  границата  на  отминаващата  и  идващата, нова  година,  е  повод  да  обърнем  поглед  назад, за  да  оценим  дейността  си, да  направим  равносметка  за  постигнатото  и  пропуснатото  през  2013 година.

И  в  личния, и  в  обществения  живот. И  в  национален  мащаб, и  на  общинско  ниво.

Считам, че 2013 година беше щедра и вълнуваща на събития за нас. Тя ни поднесе мигове, които ще се помнят, и дела, гарантиращи едно по-добро развитие на общината ни занапред.

Със сигурност мога да кажа, че бюджет 2013 е успешен за общината, в който осигурихме около 50% собствени приходи.

Продължи работата и по няколко спечелени и вече осъществени проекта на общината. Изцяло обновено бе СОУ „ Д- р Петър Берон" - град Болярово, почистено бе коритото на река Поповска, а град Болярово вече разполага със стадион, с който може да се гордеем по всички показатели. Обновени през тази година по Програмата за развитие на селските райони бяха църковните храмове:  в гр.Болярово, с.Мамарчево, с.Г.Шарково, с.М.Шарково, с.Г.Крушево. Продължава работата и по други.

Започна работата и по най-мащабния проект на общината за подмяна на вътрешно водопроводната мрежа. Одобрен е и проект за ремонт на читалищната сграда в центъра на града, наред с много други дейности. Ще бъде изпълнен и проект за ЦДГ в гр.Болярово през 2014г. Започва работа и във връзка с друг проект - за централната градска част.

Продължава работата и по трансграничните проекти- поредният, свързан с културните традиции, а и много важният относно изготвяне технически проект за пътя Странджа - Малкочларq с  което активизираме действията с Република  Турция за отваряне на границата в с.Странджа.

Приоритет в работата на общинската администрация беше и ще бъде грижата за уязвимите групи хора в общината - поредна година работи обществената трапезария и чрез проект осигуряваме безплатна храна за хората от населените места на общината. Освен това домашният социален патронаж осигурява топла храна на минимална цена над 100 човека в общината. Продължава и проект „Подкрепа за достоен живот" на Агенцията за социално подпомагане и 12 души с трайни увреждания получават помощ от лични асистенти през 2011, 2012, 2013 година, така и през предстощата 2014 година. През изминалата 2013 година по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» общината ни работи по  нов одобрен проект в социалната сфера- «Помощ в дома».И в продължение на 15 месеца 26 лица обгрижват 70 нуждаещи се граждани на територията на общината.

Освен успешната работа по усвояването на европейски средства, радващ факт е, че земеделските производители също активно участват в програмите за финансиране и подобряват качеството на своята дейност. Все повече нараства площта на стопанисваната и обработваема земя в общината, с което доказваме, че се модернизираме и като земеделски район.

Стопаните в животинския отрасъл също модернизират и уедряват фермите си, с което подпомагат развиването на отрасъла, удовлетворявайки изискванията на европейските стандарти.

Определен ръст бележи и икономиката, най - вече чрез обновяване на технологичната линия на МП „Странджа", допринесла за по- високо качество, развитие и модернизиране техниката и оборудването на земеделските производители, които с всяка изминала година бележат ръст в производството на селскостопанска продукция.

 

 

 2013 година беше наситена с богата културна дейност. За трета поредна година отбелязахме празника на града ни- Димитровден. Много красота и оживление донесе и шетнадесетото издание на Националния детски фолклорен събор «Върбова свирка свири».

А красивия кът за отдих «Белянката» и нази година събра хората от общината на китен празник, за да се повеселят, насищайки сетивата си с красота. В много селища атрактивни събори внесоха разнообразие и родолюбиви пориви: Мамарчево, Голямо Крушево, Воден и др. Много празници, землячески срещи и вълнуващи събития се състояха и тази година във всички населени места в общината, повечето, от които вече се наложиха като традиция.

Като  кмет  на  община  Болярово  искам  да  отбележа, че  дейността  на  общинската  администрация  е  многопосочна  и  трудна. Но  въпреки  трудностите, които съпътстваха нашата работа  през  2013  година  постигнахме  успехи  в  различни  аспекти  на  нашата  дейност.

Нека живеем и занапред в съзвучие с повелите на времето! Нека нашите мечти и амбиции се трансформират в градивна енергия, която упорито, системно да превръща родния край в привлекателно място за младите хора, където те биха се реализирали като личности - в професионален и нравствено-етичен план, водени от своето родолюбие.

Дни преди посрещането на новата година отбелязваме най-хубавия християнски празник- Коледа.

Коледа е празник на надеждата, на вярата в доброто. Нека тя пречисти душите ни, нека отворим сърцата си за нови по-благородни начинания.

За да бъде още по-благодатна предстоящата 2014 година!

Пожелавам на всички много здраве, щастие, воля и оптимизъм.

Живейте мирно и честито!

Весела Коледа!

                             Честита, щастлива и успешна Нова година!

 

    Христо Христов,

 кмет на община Болярово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •