Начало » Новини » Новинa
Актуално
Среща с директорите на учебните заведения в общината

10 Септември 2013

Среща с директорите на учебните заведения в общината

 

Лора Величкова

 

  На 9 септември от 11 часа се проведе среща, ръководена от София Минева (началник на отдел „Хуманитарни дейности и европрограми") с директорите на учебните заведения на територията на община Болярово. Срещата бе по инициатива на кмета на общината, който поради неотложни ангажименти не успя да присъства. На нея присъства и началникът на отдел „Бюджет и финансово- счетоводни дейности" Мария Янчева, както и директорите на ОУ „Стефан Караджа" - село Стефан Караджово Димитър Дичев, СОУ „Д- р Петър Берон"- град Болярово Васил Гаджуров и на ЦДГ „Здравец" Калина Гюрова. Освен ръководителите на двете училища, на срещата бяха и главните им счетоводителки - Иванка Тагарева, на караджовското и Мария Иванова на боляровското училище.

   Директорите на учебните заведения докладваха за готовността си за учебната година. Докладна относно това ще бъде внесена и на септемврийското заседание на Общински съвет - Болярово.

   Поставиха текущи и по - дългосрочни въпроси и проблеми, които ще бъдат представени на кмета на общината.

   В ОУ „Стефан Караджа" - село Стефан Караджово за поредна година се наблюдава повишаване броя на учениците.

   Предстои ремонт и на филиала на ЦДГ „Здравец" в село Шарково - „Детски рай". Това е предвидено като дейност по наскоро презентирания проект „Подай ми ръка сега, защото утре може да е късно" (осъществяващ се с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС).

   До началото на октомври 2013 година се очаква да бъде завършен и ремонтът на СОУ « Д- р Петър Берон», който се осъществява по проект „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ  „Д-р Петър Берон", гр. Болярово чрез въвеждане на мерки за   енергийна ефективност". Ремонтът е със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и собствен принос на община Болярово.

    В края на срещата госпожа София Минева пожела успешна нова учебна година на всички заведения. Обърна се с препоръка към директора на СОУ „Д- р Петър Берон" за повече извънкласни дейности през тази учебна година и с надеждата ефектът от тях да е по - изразен.  

  •