Начало » Новини » Новинa
Актуално
С полуинтернатните групи – по-добри резултати в учебно-възпитателния процес

2 Януари 2013

 С полуинтернатните групи  -  по-добри резултати в учебно-възпитателния процес

 

Мария Маринова

 

       В ОУ „ Ст. Караджа" село Ст.Караджово вече втора година се работи по проекта „Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". В училище са сформирани две полуинтернатни групи - една в начален етап и една в среден с общо 51 ученици. Децата са предимно от село Попово и една малка част от Ст.Караджово. Целите на въведената целодневна организация на обучение ясно са залегнали в самия проект и в училищната програма на ОУ „Ст.Караджа" село Ст.Караджово.

      В процеса на работа се осъществяват основните задачи: повишава се качеството на учебно -възпитателния процес като зачитаме интересите и възможностите на учениците;  повишава се мотивацията  за редовно посещение на учебните занятия; децата активно се включват в осъществява не дейностите ,предвидени за учебния ден; у учениците все по-често се наблюдават моменти на учтиво и толерантно общуване и агресията между тях намалява; изграждат се умения и навици за самостоятелно учене и усвояване на учебния материал.

       Учениците от полуинтирнатните групи се включват в различни училищни мероприятия - тържества, конкурси, спорт и др.

Като всички останали деца и те се вълнуват и с трепет очакват коледните и новогодишни празници. Децата от началния етап изработиха новогодишна украса за класните стаи.       Учениците от полуинтерната група 5 - 8 клас проучиха празниците от празничния календар, свързани с Коледа и Нова година - Бъдни вечер, Банго Васил, сурва. С много старание със събраните материали те подготвиха изложба  - рисунки, символите на съответния празник / бъдник, сурвачка, елха/ , приготвиха краваи като проучиха какво символизират съответните елементи на кравая.

      Децата от пети клас, от които  шест са  в полуинтерната група, проведоха празник на здравето. С много стихчета и сценки те осмиваха лошата хигиена и даваха добри съвети за здравословно хранене. Сега и в двете полуинтернатни групи върви подготовката за коледното тържество.

      Между възпитателите от полуинтернатните групи и учителите се осъществяват ежедневни контакти, с цел насочване на общите усилия към постигане на по-добри резултати - да мотивираме децата за повече учебен труд и да направим техния живот по-интересен.

 

  •