Начало » Новини » Новинa
Актуално
Втора информационна среща на „Областен информационен център

25 Октомври 2012

Втора информационна среща на „Областен информационен център"

Лора Величкова

От община Болярово отново започна втората си поредица от  информационни срещи специалистите от „Областен информационен център"- Ямбол. Това се случи на 22 октомври 2012 година в залата на „Младежки дом"- град Болярово. На срещата присъстваха общински служители, специалисти в областта на проектите, заинтересовани граждани. Основната цел на тази кампания, а и на областния център, който е част от мрежата от 28 информационни центрове в страната, по принцип е популяризиране на Кохезационната политика на Европейския съюз. Създадени са с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Управителят на  „Областен информационен център"- Ямбол Мария Никова откри срещата и накратко разказа целите на втората такава. А те са да информират за възможностите за кандидатстване по различни програми, отворени процедури и споделяне на добри практики. След това госпожа Никова запозна присъстващите с възможностите за кандидатстване по оперативна програма „Административен капацитет" през 2012 г. Подробно разясни за отворените процедури  ОПАК: „Компетентна и ефективна държавна администрация": основни параметри; допустими кандидати; допустими дейности; недопустими обучения;допълнителна информация. Други отворени процедури по ОПАК, които сподели тя са: „Ефективна структура на държавната администрация", „ Модерно управление на човешките ресурси", „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси".

Презентацията на експерта комуникация, информация и логистика на Областния център Станислава Иванова пък бе на тема „Възможности за кандидатстване по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" през 2012 г. Отворените процедури по тази програма са: „Ново работно място", „Равитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите", „Безопасен труд", „Да не изоставяме нито едно дете" и др. Подробно разясни условията и подходящите за кандидати.

Силвия Бакалова, експерт информационно обслужване на и услуги в Областен център Ямбол, запозна присъстващите с презентацията си на тема „ Подобряване на достъпа до финансиране за микро, малкини средни предприятия в ЕС, чрез инициативата JEREMIE ( Съвместни европейски ресурси за микро до средни предприятия).

След отговорите на специалистите по въпросите по презентациите им, Мария Никова сподели и добрите практики по оперативни програми в област Ямбол. В избраните от нея, беше включен и проектът на Общинско училищно настоятелство на общината ни - „Чрез изкуство към промяна", изпълняван в периода 17.06.2008- 17.12.2009 г.

Полезните информационни срещи на Областен център- Ямбол ще продължат и в другите общини на област Ямбол.

 

  •