Начало » Новини » Новинa
Актуално
Извлечение от Присъда № 2485/ 07.11.2011 год. По НЧХД № 1464/ 2011 год. по описа на РС-Бургас

22 Октомври 2012

Извлечение от Присъда № 2485/ 07.11.2011 год. По НЧХД № 1464/ 2011 год. по описа на РС-Бургас

 

С влязла в сила на 03. 08. 2012 год. Присъда № 2485/ 07.11.2011 год. По НЧХД  № 1464/ 2011 год. по описа на РС- Бургас, потвърдена с Решение № 99/03.08.2012 год. по ВНЧХД № 1757/ 2011 год. по описа на ОС-Бургас, Бургаският районен съд признава Христо Стоянов Николов, роден в село Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, живущ в с. Малко Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, за виновен в това, че:

 

-          в гр. Бургас за времето от 26.11. 2010 г. до 03.12. 2010 г., в писмена молба, адресирана до министъра на правосъдието и изпратена за проверка в затвора- Бургас, разгласил позорни обстоятелства за лицето В.  И. С. - стажант надзирател в затвора- Бургас, използвайки израза: „Те са изгонени за кражби от база „Лукойл", база „Атия"- престъпление по чл. 147, ал. 1 от НК;

 

-          в гр. Бургас за времето от 26.11. 2010 г. до 03.12. 2010 г., в писмена молба, адресирана до министъра на правосъдието, разгласил позорни обстоятелства за лицето С. В. С. - надзирател в затвора- Бургас, използвайки израза: „Те са изгонени за кражби от база „Лукойл", база „Атия"- престъпление по чл. 147, ал. 1 от НК;

 

За извършените престъпления от Христо Стоянов Николов, Бургаския районен съд го осъжда на обществено порицание, което наказание да бъде изпълнено чрез публикуване на настоящето извлечение от присъдата в интернет сайта на община Болярово.

 

  •