Начало » Новини » Новинa
Актуално
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Изпълнение на строителен надзор” за обект „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Болярово чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност”

22 Октомври 2012

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка  за  „Изпълнение на строителен надзор" за обект „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ  „Д-р Петър Берон", гр. Болярово чрез въвеждане на мерки за   енергийна ефективност"

 

Лора Величкова

 

На 22 октомври 2012 година от 10 часа в залата за оперативки на община Болярово се състоя отварянето на офертите за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект « Изпълнение на строителен нодзор за обект „Реконструкция и основен ремонт на сградата на СОУ  „Д-р Петър Берон", гр. Болярово чрез въвеждане на мерки за   енергийна ефективност", ПИ 05284.501.194 (УПИ І - 194, кв. 33), гр. Болярово, община Болярово, област Ямбол».

 

Присъстваха представители на КТВ «Странджа» и в-к «Крайгранична искра».   Работата на комисията беше наблюдавана от г-н Н.Ненчев - главен експерт в отдел «ЮИР» , ГД»ПРР» към МРРБ.

 

Комисията под председателството на  Нина Терзиева, заместник - кмет на  Община Болярово отвори постъпилите оферти. Осем фирми са подали предложения за изпълнение на обекта.

 

След оповестяването на документите за подбор на участниците приключи публичната част от заседанието на комисията.

 

 

 

 

  •