Начало » Новини » Новинa
Актуално
Заседание на Щаба за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово

17 Октомври 2012

Заседание на Щаба за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово

 

 

Лора Величкова

 

На 17 октомври 2012 година в заседателната зала на община Болярово се проведе заседание на Щаба за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии на територията на община Болярово. Заседанието беше във връзка с подготовката на общината за работа и живот в усложнени зимни условия през сезон 2012-2013г.

 

 

Присъстваха кметове и кметски наместници на селищата на територията на общината, секретарят на община Болярово  Мария Чанева, Георги Стоянов - представител на Областно пътно управление-район Елхово, г-н Стоянов - представител на Напоителни системи ЕАД-Ямбол, началникът на КЕЦ-Елхово  Желязко Андонов,  главен инспектор М.Милев-началник на ГПУ - Болярово към Регионална дирекция „Гранична полиция" - Елхово, главен експерт ТСУ-Васил Палов, председателят на ПК „Напредък" Христо Петров, Христофор Марков- "СПБС"-Болярово, Цветан Христов от ПУ-Болярово, Георги Толев („Технострой инженеринг"- Ямбол), ръководители на фирми.

 

Отсъстваха представители на някои от фирмите, с които ще се проведе допълнителна среща.

 

Заседанието бе открито  от председателя на щаба Христо Христов (кмет на община Болярово) , който след като обяви дневния ред, даде думата на Лиляна Атанасчева, специалист „Гражданска защита" и ОМП и секретар на щаба. Госпожа  Атанасчева запозна присъстващите със следните заповеди на кмета на община Болярово Христо Христов: относно промени в състава на общинския щаб; относно подготовката на общината за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2012-2013г.; осигуряване на пожарната безопасност през есенно- зимния сезон на 2012-2013 г.

 

След това ръководителите на фирми, ведомства, кметове и кметски наместници докладваха относно готовността си за действие в усложнена зимна обстановка.

 

Представителят на Областното пътно управление Георги Стоянов сподели, че до края на ноември ще се извършат по-наложителните асфалтови кърпежи,  а тяхната служба осъществява само контрол върху фирмата, отговаряща за почистване на пътищата. Той смята обаче, че при добра координация и навременна информация нещата могат да се подобрят. На въпроса на кмета на общината за снегозащитните съоръжения Стоянов отговори,че предстоят да се монтират. Христо Христов каза,че общината може да осигури две машини, надява се и фирмата да осигури.

 

Представителят на „Технострой инженеринг"  Георги Толев сподели,че всички машини са в изправност и две нови ще бъдат закупени. По негово мнение трябва да се запази временната база в Болярово. Ще бъде направен график за разнасяне по населените места на пясък и сол. Общинският кмет допълни,че ще е добре поне една нова машина да има на територията на Болярово и Елхово.

 

Господин Стоянов  от „Напоителни системи - ЕАД" - Ямбол докладва, че нивото на язовир Малко Шарково постоянно се следи, а преди две години е извършен основен ремонт, където са се появявали постоянно свлачища. 

 

Главен инспектор Милев успокои кметовете и кметските наместници, че техни представители имат почти ежедневно присъствие по населените места, тъй че ако се наложи, могат да оказват помощ, защото разполага с високопроходими автомобили.

 

Христофор Марков заяви,че „Пожарна и аварийна безопасност" разполагат с един автомобил, при необходимост може да ползват и от Елхово.

 

Цветан Христов изрази също готовност ПУ- Болярово да помогне при нужда. За целта разполагат с един автомобил с висока проходимост, а другият е за летни условия, но могат да му се сложат зимни гуми.

 

Господин Андонов докладва, че КЕЦ - Елхово са подготвили аварийна група за осем души, а за първи път са сключили договор с външна фирма за доставка на техника.  Съоръженията са в изправност.

 

Председателят на ПК „Напредък"  Христо Петров заяви също, че и двата им автомобила са в изправност, а Стойко Стойков(представител на „Странджа СИС"- Болярово) също не очаква да има проблеми за района.

 

Кметовете и кметските наместници получиха отговор на въпросите си, касаещи тревогите им за предстоящия зимен сезон.

 

Преди да закрие заседанието, кметът на община Болярово Христо Христов и председател на Щаба за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии на територията на община Болярово пожела на всички по-малко проблеми през предстоящия сезон. Хубаво е, сподели още, че тази година средствата за зимното поддържане от държавата са повече и се надява да се справят без сериозни затруднения през зимата.

 

  •