Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРОБЛЕМИТЕ И МАГИЧЕСКАТА ПОМОЩ НА УСМИВКАТА

25 Юни 2012

Бинка Величкова

Тревожена по своя характер делова среща събра на 19 юни 2012 г. в сградата на ЦДГ- филиал с. Стефан Караджово родители, възпитателката Ланда Иванова, средищният директор Калина Гюрова, председателят на Общинското училищно настоятелство на училищата и ЦДГ на територията на община Болярово София Минева. Присъства и кметът на селото Тодор Куртев.

Поводът бе подадената от родители жалба срещу възпитателката Л. Иванова. Недоволството на въпросните родители произтича от небрежното според тях отношение на учителката към децата. Те са на мнение, че трябва да има по-голяма бдителност от нейна страна- все пак това са малки деца и винаги трябва да бъдат под надзор! По-добрата организация би довела и до подобряване на дисциплината в групата – такова бе тяхното становище. И още нещо- те биха били радостни да виждат как децата им лично са посрещани и изпращани с усмивка от въпросната възпитателка, с обич и загриженост.

Изслушана беше и другата засегната страна в създадения конфликт- г-жа Иванова. Тя също се чувства обидена от натрупаното напрежение и откритото родителско недоволство спрямо нея, което води до системно изостряне на противоречията. Работи тук от 15 години. Местен човек е по произход, но пътува, тъй като със съпруга си живеят другаде.

Директорът- г-жа Калина Гюрова- изслуша търпеливо и двете страни в спора, а после разясни на родителите задълженията, които включва длъжностното характеристика на всеки възпитател в детско заведение. Тя заяви, че занапред този текст ще бъде окачен в някои от помещенията- за нагледност и достъпна информация на родителите. Дадени бяха и някои практически съвети от педагогически на самата г-жа Гюрова, които да бъдат в помощ на работата тук и да спомогнат за потушаване на тези хронични недоразумения.

С ценни препоръки в разговора се включи и госпожа Минева. Според нея трябва да се упражнява по-системен контрол тук занапред от страна на директора и общинските власти. А в началото на новата учебна година, т. е. през септември, да се търсят и алтернативни форми за изглаждане на противоречията – нови срещи, анкета с родителите.... Конструктивният диалог е за предпочитане през взаимните нападки, изречени с твърде неподходящ тон- в тази нейна концепция има спорна истина и мъдрост.

Присъстващата на срещата жена от персонала (Маргарита) също бе на мнение, че тези конфликти не са нужни; че трябва да има разбирателство, а не вражда.

Ведра и философски мотивирано прозвуча становището на местния кмет Тодор Куртев: животът е твърде кратък, за да бъде пропиляван в подобни спорове, дребнави нападки и постоянни взаимни обвинения. А и тези чудесни дечица от групата едва ли заслужават тяхното ежедневие да протича в подобна неспокойна атмосфера. Според него са нужни усилия и от двете страни – в името на децата, за да се сложи край на този проточил се твърде дълго конфликт. А присъстващите родители изказаха готовност да се включат със своя труд, за да придобие още по-приветлив вид дворът, където да играят децата им. И да има повече усмивки – проблемите винаги отстъпват пред тяхната сила.

  •