Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРОВЕДЕНО БЕ ИНСТРУКТИВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЩАБА ЗА КООРДИНИРАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО- ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ

21 Юни 2012

Лора Величкова

На 20 юни 2012 г. от 10 часа се проведе инструктивно заседание на Щаба за координиране на спасителни и неотложни аварийно- възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово. На заседанието присъстваха кметове и кметски наместници, представители на ПУ- ГРАД Болярово, ГПУ- Болярово, EVN, „В и К”, организации, структури, фирми и ведомства, земеделски производители. То беше във връзка с осигуряване на пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите и горите на община Болярово по време на пожароопасния летен период на 2012 г.

Председателят на Щаба- кметът на община Болярово Христо Христов откри заседанието. Той прочете дневния ред, по който ще протече и представи гостите. Това бяха: началникът на Районно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”- град Елхово Стоян Тенев; мл. инструктор Христофор Марков- бъдещият отговорник за осъществяване на пожарния контрол но територията на община Болярово; инж. Николай Христов (настоящият отговорник за пожарната безопасност на територията на общината); ръководителят на „В и К” – град Болярово Атанас Дженков, М. Милев- началник на ГПУ- Болярово; Цветан Христов- нач. ПУ- град Болярово, председателят на ПК „Напредък”- Христо Петров, г-н Стоянов (представител на „Напоителни системи), земеделски производители, представители но ЦСМП, EVN и др.

Председателят Христо Христов запозна присъстващите със заповед, относно сформиране на Щаб за координация на спасителни и неотложно- аварийно-възстановителни работи. След това даде думата на специалиста по „Гр. З.” и ОМП Лиляна Атанасчева. Тя запозна присъстващите със следните заповеди: Заповед № РД-5-264/ 22.05.2012 г. относно „: Осигуряване пожарната безопасност на обектите, населените места, посевите и горите на община Болярово по време на пожароопасния летен период на 2012 г.» и Заповед № РД-5-243/ 14.05.2012 г. относно „Относно организацията по обезопасяване на водните площи и водно -спасителната дейност на територията на община Болярово, област Ямбол.”

Последва обсъждане и планиране на мерки за готовността за действие при усложнена пожарна обстановка, в което участие взеха кметовете и кметските наместници, ръководителите на ведомства и земеделските производители.

Началникът на Районно управление „Пожарна безопасност и защита на населението”- град Елхово Стоян Тенев представи своя колега Христофор Марков. Това е лицето към което трябва да се обръщат и което ще отговаря за пожарната безопасност на територията на общината ни. Подготовката на тяхната служба е направена, съобщи той, и призова да се звъни на 112 при възникнал пожар. В Болярово двама човека ще дежурят денонощно, при необходимост и колегите им от Елхово имат възможност да се включат, допълни още той. Накрая напомни на земеделските производители изискванията за преглед на техниката преди започване на жътвата.

Главен инспектор М. Милев- началник на ГПУ- Болярво напомни,че неговите служители са единствените дежурещи 24 часа на почти цялата територия на общината и при забелязана опасност могат да сигнализират незабавно, а и да се включат в гасенето при необходимост, но единствено при писмено заявка за помощ. Съобщи още и за хеликоптера, наблюдаващ общината ни, който ще има полет поне веднъж седмично и на борда ще има и служител на ГПУ.

Началникът на ПУ-Болярово Цветан Христов също заяви,че неговите служители, които са 10 на брой и са пръснати из населените места на общината също винаги могат да се отзоват при възникване на пожар. Освен помощ в ситуацията, тяхната работа е и да се изясни причинителят. Разполагат с два автомобила, от които единият е с висока проходимост.

Ръководителят на „В и К” на подразделението в Болярово Атанас Дженков съобщи,че във връзка с подготовката за пожароопасния сезон са проведени две мероприятия: почистване и поддръжка по всички населени места на съоръженията на „В и К” и осигуряване на поне един хидрантен кран на населено място. Налични са един багер, самосвал „ГАЗ-53” и винаги биах оказали помощ при нужда от техника и хора, както са правили до сега.

Председателят на ПК „Напредък”- Христо Петров- той заяви,че бусовете на коперацията са в изправност и готовност за превозване при наложителна ситуация.

Медицинската от ЦСМП-Ямбол (клон Болярово) В. Чорлова съобщи,че линейките им са оборудвана, а колегите й са дежурни по 24 часа. Има сформирани 6 екипа за бедствия и аварии, записани на видно място в Центъра. Ако се наложи- могат да търсят помощ и от други свои колеги от други населени места.

Предстаявителите на EVN, „Напоителни системи”, земеделските производители, кметовете и кметските наместници също заявиха готовност за помощ при нужда с каквото могат.

Заседанието закри кметът на общината Христо Христов с думите,че се надява летния период да мине сравнително леко и смята,че службата в Елхово, заедно с граничарите и гасаческата група на общината, са едно наистина силно ядро за справяне с пожари, бедствия и аварии. Заедно всички, подчерта той, ако не успеят да предотвратят всички пожари, поне чрез бързи реакции и взаимодействие биха са справили навреме.

  •