Начало » Новини » Новинa
Актуално
МОДЕРНИЗИРАТ 37 ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА С 8.3 МЛН.ЛЕВА ПО ПРС

5 Юни 2012

Модернизират 37 земеделски стопанства с 8.3 млн.лева по ПРСР. Субсидиите са за проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони. Точният им размер е 8 350 937 лв.

Основната част от инвестициите са в сектор „Растениевъдство”. Стопаните ще купят земеделска техника и оборудване, системи за оросяване и капково напояване, оградни мрежи, подпорни структури и други съоръжения. Редица кандидати ще създадат градини с трайни насаждения – десертни лозя, череши и кайсии.

Един фермер ще изгради полиетиленова оранжерия за биологично производство на марули, зелен лук, пипер, репички, пшеница и картофи. Ще бъде създадено и плодохранилище за хладилно съхранение и манипулация на плодове.

Инвестициите в сектор „Животновъдство” включват модернизиране на овцевъден пасищен комплекс за производство на биологична животинска продукция. С одобрените по проекта средства ще бъдат купени мобилна доилна машина, хладилна вана, подови и стенни поилки и друга специализирана техника.

Таня Атанасова

  •