Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРСР ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

5 Юни 2012

От 25 юни до 31 август областните структури на ДФ „Земеделие” ще приемат документи по мярка 114 „Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори”. Финансовият ресурс за периода е левовата равностойност на 12 млн. евро. Мярката се прилага децентрализирано.

В периода 25 юни – 17 август тече целеви прием и по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Приемът е открит за кандидати с проекти за изграждането или подобряването на центрове за информационни услуги и комуникационни технологии, например здравни съвети, центрове за подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.

Приемат се предложения и за създаването на мобилни центрове, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 10 от Наредба № 25 от 29.07.2008 г. Общият ресурс за приема е левовата равностойност на 7 420 722 евро.

Таня Атанасова

  •