Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОТВАРЯ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА

10 Май 2012

ДФ „Земеделие” отваря прием на заявления за плащане по мерки B „Борба срещу вароатозата”, C „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и D „Подкрепа за подновяване на пчелните кошери в Общността” от Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г. Приемът ще започне на 16 май.

Кандидатите, които вече имат сключени договори за получаване на безвъзмездна финансова помощ по програмата, могат да подават заявления за изплащане на субсидията, след като изпълнят инвестициите си. Документите се приемат в отдел „РРА-РА” на областните дирекции на ДФЗ в срок до 31 август 2012г.

Вароатозата е икономически най-тежкото заболяване, причиняващо щети както на ларвите, така и на пчелите. Появила се по медоносната пчела през 1960 г. в Япония и Южен Китай, за кратък период обхвана пчелите в целия свят.След 1980 г. започва „мистериозното“, за сега необяснимо явление на изчезване на пчелите, първоначално в Китай, след това – в САЩ, а днес почти повсеместно.

Обвиняват се много фактори: всеобщото замърсяване на природата; използването на всевъзможни химични производни в растениевъдството за повишаване на добивите, мощни пестициди за борба с болестите по растенията и др.; преексплоатирането на пчелите; големите площи от монокултури, лишавайки пчелите от разнообразната растителност с оглед разнообразен и по-качествен прашец. За много кратък период от появата на вароатозата, започнаха поголовно да изчезват пчелите в различните райони на планетата.

Таня Атанасова

  •