Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ГРУПА В МУЗЕЯ

9 Май 2012

Лора Величкова

На 7 май 2012 година предучилищната група от ЦДГ «Здравец», заедно с учителката Стефка Палова посетиха етнографската музейна сбирка на град Болярово. Тяхното посещение е във връзка с наближаващия 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

В музея ги посрещна читалищният секретар на НЧ „Възраждане 1912 г.” Мария Христова и им разказа историята и съдържанието на етнографската сбирка. Децата слушаха с интерес фактите и разглеждаха експонатите, задаваха и въпроси.

Читалищния секретар им разказа за къщата определена за Музей на бита, която е закупена през 1986г, а етнографската музейна сбирка – гр. Болярово официално е открита на 24 .05 1988г. Тя се помещава в ремонтираната селска къща на Никола Атанасов Попов. Началото е положено по инициатива на група боляровски родолюбци. Експозицията показва типична селска къща, стопански постройки и двор от ХIX и началото на ХХ век. Прекрачил двора, всеки посетител се запознава с първоначалния вид на външната пещ, кошарата и дамът, където се отглеждат едрите животни . Пак отвън се влиза в зимника на къщата. На втория етаж са стаите за живеене. Първата стая е на занаятите, където се намира старинния разбой и тук може да се проследи целия път по който от вълната памука и конопа, чрез сръчните ръце на местната жена се стига до изработените платове. Втората стая е посветена на носиите от Боляровския край- там е и гостната на къщата. Следващата стая е „черната одая” или кухнята днес. Запазени са огнището и черния бакър, опъната е люлка със завито бебе. Тук се виждат бакърник, синии, големи стомни, кобилица. Последната е зимникът, където се държат запасите от храна.

Децата бяха наистина очаровани от миналато и бита на българина, от тази къща, съхранила по неповторим начин българското и увековечила миналото. Несъмнено запомниха и заключителните думи на читалищния секретар, че е наш дълг е да тачим достойно миналото на родния край.

  •