Начало » Новини » Новинa
Актуално
9 МАЙ - ДЕН НА ЕВРОПА

9 Май 2012

На срещата на лидерите на ЕС в Милано през 1985 г. е взето решение 9 май да се чества като "Ден на Европа". От тогава до днес 9-ти май символизира стремежа към единство, мир и просперитет в Европа. Денят на Европа е повод за празнични изяви в много европейски държави. Това е още един начин хората от различни нации да се чувстват обединени европейци. Тази дата става символ на Обединена Европа наред със синьото знаме със златни звезди.

Всяка страна, избрала демократично да се присъедини към Европейския съюз, подкрепя основните ценности – мир и солидарност. Тези ценности намират израз в икономическо и социално развитие с екологични и регионални измерения, които гарантират достоен жизнен стандарт на всички граждани. Въпреки че Европа съществува от векове, елементите, които са я обединявали при отсъствието на правила и институции в миналото, са били недостатъчни, за да предотвратят ужасни трагедии.

Интеграцията на Европа няма да стане факт за един ден или дори за няколко десетилетия. Все още има много недостатъци и очевидни несъвършенства. Проектът, започнат непосредствено след Втората световна война, е все още нов. В миналото усилията за Европейски съюз са се основавали на доминирането на една група над друга. Тези опити не биха могли да издържат дълго време, защото покорените са имали само едно желание: да си върнат свободата.

Днешната амбиция е напълно различна: да се изгради Европа, уважаваща свободата и идентичността на всички нейни граждани. Само чрез обединяване на нейните народи Европа би могла да вземе в ръце съдбините си и да играе положителна роля в света. Европейският съюз служи на своите граждани. Въпреки че запазват специфичните си ценности, обичаи и език, европейските граждани би трябвало да се чувстват удобно и спокойно в своя "европейски дом". В България с Постановление 54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г. 9 май е обявен за - Деня на Европа.

Още със създаването си през 1949 г. Съветът на Европа осъзна необходимостта да даде на Европа символ, с който нейните жители да могат да се отъждествят. На 25 октомври 1955 г. Парламентарната асамблея реши единодушно да приеме за емблема кръг от 12 златни звезди на син фон. На 8 декември 1955 г. Комитетът на министрите прие това да бъде европейското знаме.

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа нееднократно изрази желанието си другите европейски институции да приемат същия символ, за да допринесат за укрепването на идеята за солидарност между различните организации в обединена и демократична Европа.

Таня Атанасова

  •