Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРИЗИВ

30 Март 2012

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ,

По повод настъпването на Първа пролет, предстоящите Великденски празници, и провежданата кампания "ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО – НАША ОБЩА ЦЕЛ !" обявяваме датата 10.04.2012 г. за общински ден за почистване под мотото «ЧИСТИ С МЕН»

ПРИЗОВАВАВАМЕ :

На 10.04.2012 г. в часовия диапазон от 09,00 -17,00 часа всички граждани, фирми, учреждения и и организации да се включат активно в организирания от Община Болярово ден за почистване, като :

• почистят прилежащите части към сградите, в които живеят и стопанисват: тротоарите, дворните места и други терени от битови отпадъци и торови маси ;

• освободят прилежащите към дворните места тротоари от строителни материали и дървен материал.

Кметствата и кметските наместничества да организират с населението, хората по временната заетост и земеделските производители почистване по улиците, площадите и нерегламентираните сметища.

Събраните отпадъци поставяйте в близост до контейнерите .

Информация за местонахождението и количеството на събраните отпадъци от почистените райони може да подавате още на телефони : 69- 10 или в отдел «ТСУ » при община Болярово на телефон 69-19 .

Община Болярово ще осигури дежурни екипи и техника, които да извозват събраните в найлонови торби или чували отпадъци.

Призоваваме Ви да вземете активно участие в обявения ден за почистване.

Нека бъдем достойни стопани на община Болярово !

ЧИСТИ С МЕН !

Христо Христов .................................

Кмет на Община Болярово

  •