Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДА СЕ ЗАВЪРНЕШ В БАЩИНАТА КЪЩА, КОГАТО ВЕЧЕРТА СМИРЕНО ГАСНЕ

28 Март 2012

На 28 март 1887 г. в Копривщица е роден един от най-големите поети Димчо Дебелянов. Поетът въвежда митологемата за "изгубения рай" в центъра на своя поетичен проект за свят, за да изрази модернистичните усъмнявания в позитивистичните идеи за света и човека. Митът за грехопадението внушава представата за кризис, за упадък, мислени като кризис на цивилизацията и разпадане на човешката идентичност. С мотива за изгубения дом-рай се изгражда образът на модерния човек - лишен от уюта и защитеността на смислоподредената вселена, изгубил сигурността на безпроблемната вписаност в един битиен порядък, предзададен от висш промисъл-Бог.

„Да се завърнеш в бащината къща,

когато вечерта смирено гасне

и тихи пазви тиха нощ разгръща

да приласкае скръбни и нещастни.

Кат бреме хвърлил черната умора,

що безутешни дни ти завещаха -

ти с плахи стъпки да събудиш в двора

пред гостенин очакван радост плаха.

Да те пресрещне старата на прага

и сложил чело на безсилно рамо,

да чезнеш в нейната усмивка блага

и дълго да повтаряш: мамо, мамо...

Смирено влязъл в стаята позната,

последна твоя пристан и заслона,

да шъпнеш тихи думи в тишината,

впил морен поглед в старата икона:

аз дойдох да дочакам мирен заник,

че мойто слънце своя път измина...

О, скрити вопли на печелен странник,

напразно спомнил майка и родина!”

Елегията е публикувана за първи път в сп. „Смях” в брой II от 19.08. 1912 г

У Дебелянов домът се асоциира с хармоничното битие отпреди грехопадението. Той е архетипален образ на света - космос, пронизан от божествения ред, сакрален център. Отнесен към "вътрешния пейзаж на душата", той се свързва със състоянието на невинност и приобщеност на душата към своята изначална идентичност като сътворена "по божи образ и подобие". Домът символизира пълнотата на божественото битие и единението на душата с първоизвора на всичко съществуващо.

На 29.01.1916г. Димчо Дебелянов пристига на фронта където престоява около осем месеца. Загива на 2 октомври 1916 г. в боя близо до Демир Хисар като командир на рота, навършил 29 години и 6 месеца. Родната къща на Димчо Дебелянов е реставрирана и през 1958 г. е превърната в къща-музей.

Таня Атанасова

  •