Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ОПРЕДЕЛИ ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

24 Март 2012

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” определи размера на финансовите средства, които ще бъдат отпуснати на земеделските производители като държавно подпомагане в следните направления:

По новата държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства, през 2012 година се отпускат 1 000 000 лв. Срокът за кандидатстване по схемата е от 02.04.2012 г. до изчерпване на финансовия ресурс, но не по-късно от 31.10.2012 г., а крайната дата за сключване на договори и изплащане на средствата е 15.12.2012 г.

От помощта могат да се възползват земеделски производители собственици на пчелни кошери с пчелни семейства.

По държавната помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на българско овчарско куче и каракачанско куче, през 2012 година се отпускат средства в размер на 19 600 лв. Срокът за кандидатстване е от 09.04.2012 г., а крайната дата за сключване на договори и изплащане на средствата е 29.05.2012 г.

Помощта е предназначена за земеделски производители отглеждащи българско овчарско куче и каракачанско куче и се предоставя чрез развъдните асоциации.

По държавната помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанската продукция, през 2012 г. се отпускат 1 000 000 лв. Срокът за кандидатстване е от 02.04.2012 г. до 31.08.2012 г., а крайната дата за сключване на договори и изплащане на средствата е 15.12.2012 г.

По тази държавна помощ могат да кандидатстват земеделски производители отглеждащи плодове и зеленчуци.

По държавната помощ за компенсиране на загуби за напълно пропаднали площи в следствие на придродни бедствия или неблагоприятни климатични условия, през 2011 г. са определени средства в размер на 730 473 лв. за нанесени щети от бури с проливни дъждове, наводнения и преовлажнени почви, градушки и измръзване при 60 % покриване на разходите. Срокът за кандидатстване е от 02.04.2012 г. до 11.05.2012 г., а крайната дата за изплащане на средствата е 29.05.2012 г.

По държавната помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните, през 2012 г. се финансовите средства са в размер на 2 500 000 лв.

Целта на помощта е да бъдат подпомогнати регистрирани земеделски производители – животновъди посредством предоставяне на субсидирани услуги от одобрени развъдни организации.

По държавната помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена (от 2012 г. са включени 5 нови култури – домати, краставици, пипер, дини и пъпеши) през 2012 г. се отпускат 1 000 000 лв.

За земеделските производители, отглеждащи памук през 2012 г. се предоставя помощ de minimis, като средствата са в размер до 215 000 лв. Срокът за подаване на заявления е от 15.08.2012 г. до 28.09.2012 г., а срокът за изплащане на средствата е до 29.10.2012 г.

Държавната помощ е предназначена за земеделски производители отглеждащи памук.

Разсрочване с една година на отпуснатите през 2011 г. кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи от реколта 2011 година при 6 % лихва, но не по-малко от референтния лихвен процент за Република България, приложим към датата на сключване на анекс за разсрочване на кредита.

Таня Атанасова

  •