Начало » Новини » Новинa
Актуално
СТАРТИРА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОИ

10 Март 2012

40 000 лица ще могат да ползват парична помощ за участие в програмата за профилактика и рехабилитация на Националния осигурителен институт през тази година, съобщиха от пресцентъра на института.

Това показват данните за предвидените за това средства в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. Програмата стартира на 1 март, а общата сума, с която ще се финансира е 15 362 329 лв. Сумата е същата като през миналата година. Според предварителните разчети на осигурителния институт тя ще стигне за 39 658 лица.

Финансираната от Националния осигурителен институт програма за профилактика и рехабилитация е с продължителност от 10 дни. Към сумата за нощувките на всяко лице се прибавят и до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно, както и частично финансиране на хранодена - в рамките на 5 лв. за всеки ден от престоя. Остатъкът от цената на услугата се доплаща от получилия помощта в зависимост от заведението, в което е настанен. Вече са подписани договорите с 14 юридически лица за общо 47 заведения.

Право на парична помощ за профилактика имат всички лица, които отговарят на условията за участие в програмата. Те трябва да са осигурени за общо заболяване и/или трудова злополука и професионална болест с внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Освен това заболяването им трябва да е диагностично уточнено, за което към съответния момент лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация.

Други две групи лица, имащи право на профилактика и рехабилитация, са лицата с увреждания, в резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение не е изтекъл.

Таня Атанасова

  •