Начало » Новини » Новинa
Актуално
СРЕЩА ПОД МОТОТО „ДА ВЪЗРОДИМ СТРАНДЖА”

22 Февруари 2012

Разговор на общинския кмет Христо Христов с инициативен комитет, съставен от хора с корени от село Странджа

Лора Величкова

На 21 февруари 2012 година се състоя среща между общинския кмет Христо Христов и инициативен комитет, състоящ се от настоящи жители и отдавна напуснали село Странджа. „Да възродим Странджа” беше мотото на срещата и основната цел на родолюбивите българи, чиито корени са от село Странджа. На срещата присъстваше и кметският наместник на селото Иванка Чалъмова. Част от присъстващите представиха предложенията си с как това може да стане.

Общинският кмет Христо Христов изслуша внимателно идеите им и сам даде някаква насока за част от решаването на проблемите на селото. Доколкото зависи от него и от общинските служители на някои от идеите вероятно може да се търси реализация и начин за осъществяването им. Но има неща, които не могат да се решат на общинско ниво и трябва да се търсят други форми и начини.

Основните предложения, които очакват развитие през годината са ремонта на църквата в селото, някои по-малки ремонти на други обекти. На дневен ред е и фолклорния събор „Непресъхващ извор”, чието първо издание беше през предходната година. Предстои и издаването на третата част на книгата за селото, но тези неща ще се разискват тепърва на следваща среща.

  •