Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАПОЧВА ФИНАНСИРАНЕТО НА РАЗХОДИ ЗА ДДС НА ОБЩИНИ КЪМ АВАНСОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ

8 Февруари 2012

Общините с одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони ще могат да финансират разходите си за данък добавена стойност и към авансовите плащания. Това е възможно след Постановление 367 на Министерски съвет от 29 декември 2011.

При провеждането на тръжни процедури за избор на изпълнител, Фонд „Земеделие” ще финансира разходите за ДДС към авансовите плащания след всяко одобрение на процедура.

Общините, кандидатствали за безлихвен заем от централния бюджет по Постановление 59 на Министерски съвет от 2011, ще получават финансиране за разходите за ДДС след подаване на заявка за окончателно плащане и след като фондът провери цялостното изпълнение на проекта и одобри окончателния размер на субсидията по него.

Досега фондът възстановяваше разходите за ДДС само към междинните и окончателни плащания.

За да кандидатстват за финансиране на разходите за ДДС, общините трябва да подадат документи по образец в регионалните разплащателни агенции на Фонд „Земеделие”.

Таня Атанасова

  •