Начало » Новини » Новинa
Актуално
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ: ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА КОНТРОЛИРАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОБЕМИ В ЯЗОВИРИТЕ

7 Февруари 2012

Да се предприемат спешни действия от страна на собствениците и ползвателите на язовири за контролирано освобождаване на обеми в язовирите за поемане на очакваните високи води, препоръчват от Басейнова дирекция за управление на водите.

Изпускането на води от хидротехническите съоръжения трябва да става съобразно проводимостта на речните русла и при спазване изискванията на чл.142 от Закона за водите.

Съгласно закона „при изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи собственикът или ползвателят им уведомява предварително съответните общински администрации, басейнови дирекции и органите на Министерството на вътрешните работи, а за трансграничните реки – и Граничната полиция.”.

При констатирани нарушения ще бъдат предприети необходимите действия от страна на Басейнова дирекция за налагане на административни санкции.

Таня Атанасова

  •