Начало » Новини » Новинa
Актуално
270 ХИЛ. ЛЕВА ПОЛУЧАВАТ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СХЕМАТА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД”

7 Февруари 2012

Започна плащането по схема „Училищен плод” за учебната 2011/2012 година. Финансова помощ на обща стойност 269 541 лева получиха 125 кандидата, подали заявки през ноември и декември миналата година. Към настоящия момент тече обработката на подадените заявки за плащане в периода 1 – 10 януари 2012.

Заявки за плащане се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” в срок от 1-во до 10-то число на месеца следващ отчетния период, за който са кандидатствали. Заявките се приемат без санкция, ако са подадени до третия месец след отчетния период. Подробна информация за процедурата по подаването им е публикувана на електронната страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Плодове и зеленчуци.”

Схема „Училищен плод” се прилага за втора поредна година. През учебната 2011/2012 от нея са се възползвали 947 учебни заведения със 121 804 деца. Схемата се прилага на територията на цялата страна в рамките на учебната година и обхваща децата от детските градини до учениците от ІV-ти клас включително. Бюджетът й е над 3.6 млн. лв., а средствата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и държавния бюджет.

Таня Атанасова

  •