Начало » Новини » Новинa
Актуално
НОВ ПРИЕМ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЛЕЧНА КВОТА ЗАПОЧНА НА 16 ЯНУАРИ

16 Януари 2012

Приемът започна на 16 януари, а крайният срок за подаване на заявления е 31 януари 2012 г. Цената за закупуване, определена със заповед на министъра на земеделието и храните, възлиза на 0,07 лв. за килограм краве мляко за доставки. На същото ниво е и фиксираната цена за килограм краве мляко за директни продажби.

Процедурата за прехвърляне на индивидуални млечни квоти без стопанство чрез т.н. „квотна борса” стартира за трета година в България през август 2011. В края на 2011 ДФ „Земеделие” изпрати уведомителни писма до одобрените кандидати за извършване на плащане с краен срок 1 месец от изходящия номер на писмото.

Обработка на данните показа наличието на одобрени заявки за закупуване без извършен превод на дължимата сума. В този случай ДФ "Земеделие" има задължението да обяви свободните незакупени количества на интернет страницата си отново за продажба. Те са следните:

Свободни за закупуване количества квота за доставка: 16 734 680 кг.

Свободни за закупуване количества квота за директни

продажби: 1 124 510 кг.

Незакупените количества остават притежание на продавача на индивидуална квота, като удържаните 5% по чл. 26, ал. 2 от наредбата за управление на националната млечна квота, няма да бъдат възобновени и остават в полза на националния резерв.

Изплащането на сумите на одобрените за продажба на индивидуални млечни квоти производители на краве мляко се извършва по поредността на подаване на заявлението им за продажба в периода 1 септември – 15 ноември 2011 г.

На всички одобрени за продажба на квота ще бъде направена проверка на място, веднага след превода на сумите и след издаването на удостоверения за продажба на индивидуална квота без стопанство.

Таня Атанасова

  •